NFFs påtalenemnd (Påtalenemnda) anmeldte FK Haugesund til Doms- og sanksjonsutvalget (Utvalget) på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Tippeligakampen mellom SK Brann og FK Haugesund 16. september 2011.

 

Det skal mot slutten av kampen ha blitt kastet inn en zippo lighter på banen og i retning den ene assistentdommeren fra Haugesund sin tribune.

 

På grunnlag av kamprapporten finner Utvalget det bevist at en FK Haugesund-tilhenger har forholdt seg som beskrevet i Påtalenemndas anmeldelse. Faktum er heller ikke bestridt av anmeldte klubb.

 

Etter sanksjonsreglementet kan det sanksjoneres mot kasting av gjenstander inn på banen og mot assistentdommeren, da en slik opptreden er upassende. Det fremgår av sanksjonsreglementet at en klubb kan ilegges sanksjoner for overtredelser begått av dens tilhengere i tilknytning til kamp klubben deltar i.

 

Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at forholdet må sanksjoneres.
Utvalget finner at overtredelsen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment, og at det må reageres mot slike overtredelser.

I formildende retning legger Utvalget vekt på klubbens og supporterklubbens håndtering av situasjonen, ved at vedkommende supporter ble utestengt fra resten av bortekampene i 2011-sesongen.

 

I formildende omstendighet legger Utvalget også vekt på at klubben ikke er sanksjonert for lignede tilfeller.

Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon kommet til at Påtalenemndas innstilling til sanksjon med en bot på 15 000 kroner er passende.