Hipp, hipp hurra! 1. mars er Norske Skogs 50-årsdag. På den dagen i 1962 ble selskapet stiftet i Levanger i Nord-Trøndelag, under navnet Nordenfjelske Treforedling AS. Bak selskapet stod skogeiersamvirket med Ivar Aavatsmark og Anders B. Werp i spissen. Sivilingeniør Rolv Lindseth ble ansatt som selskapets administrerende direktør.

 

Ser man bort fra formaliteten at Norske Skog ble fusjonert inn i Follum Fabrikker i 1989, og at konsernet kanskje burde regnet sin start fra Follums etablering i 1873, er realiteten at dagens selskap, Norske Skogindustrier ASA, ble etablert for 50 år siden.

 

Du kan lese hele saken her