I et møte mellom ledelsen i Den norske kirke, statsminister Jens Stoltenberg og kirkeminister Rigmor Aasrud 7. mars, bekreftet Stoltenberg at «Kirkeforliket» fra 2008 ligger fast og at de historiske grunnlovsendringene vil bli gjennomført våren 2012.

 

«Kirkeforliket» er blitt betegnelsen på avtalen alle partiene på Stortinget presenterte 10. april 2008, med varighet ut stortingsperioden 2009-2013. Denne avtaleteksten handler blant annet om overføring av retten til å utnevne biskoper og proster, avvikling av kirkelig statsråd og en rekke grunnlovsendringer.

 

På møtet på statsministerens kontor 7. mars deltok Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien, Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø, Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen, generalsekretær i Mellomkirkelig råd Berit Hagen Agøy og kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet Trude Evenshaug.

 

Kirkeledelsen tok opp norsk innvandrings- og asylpolitikk på møtet, og kritiserte blant annet regjeringen for ikke å bruke det politiske handlingsrommet som finnes når det gjelder lengeværende papirløse.

 

Den norske kirkes engasjement i klimaspørsmålet ble også et tema ved at kirkedelegasjonen uttrykte forventning om et høyt ambisjonsnivå i regjeringens klimamelding som er under arbeid.

 

Kirkeledelsen formidlet videre at de kirkelige reformene må finansieres dersom Den norske kirke skal fylle sin oppgave som landsdekkende folkekirke. Det ble understreket at nærmere en halv million døpte barn og unge ikke får den opplæringen i kristen tro som de har krav på og at Den norske kirke mangler 300 prester for å ha samme prestedekning som i Danmark.

 

På møtet mellom kirkeledelsen og statsministeren ble det også snakket om kirkens rolle i tiden etter 22. juli-tragedien i fjor. Det ble understreket at det er en felles oppgave å ta vare på de verdier som da ble løftet frem.

 

Statsministeren ga uttrykk for anerkjennelse til Den norske kirke for det kirken har gjort i forbindelse med 22. juli-tragedien.