En norsk bonde økte i 2010 lønna si med 8 prosent sammenlignet med året før.


Den gjennomsnittlige bruttoinntekten fordelte seg med 237.000 kroner i inntekt fra lønn og pensjoner, 214.000 kroner fra næringsinntekter og 34.000 kroner fra kapitalinntekter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

I 2010 var det gårdbrukere fra Akershus som hadde den høyeste bruttoinntekten med 610.000 kroner, mens bønder fra Finnmark tjente 205.000 kroner mindre, hele 34 prosent mindre enn Akershus-bøndene.

 

Ifølge tallene fra 2010, som først nå er tilgjengelige fra SSB, hadde 19 prosent av bøndene underskudd i jordbruket i 2010. (NTB)