nrk

Foto: Nadia Frantsen/NRK

NRK omsatte for nærmere fem milliarder i 2011 og oppnådde et overskudd på nærmere 40 millioner kroner. Kringkastingssjefen er godt fornøyd med å ha klart å holde kostnadene nede. Men TV-lisensen vil bare øke så lenge de nærmest får styre seg selv i NRK.

 

Antall lisensbetalere viser en økning på 30 000 fra desember 2010 til desember 2011, og antallet lisensbetalere var 1 948 000 ved utgangen av 2011.

 

Samlet økte inntekter fra kringkastingsavgiften inkl. tilleggsavgifter og inkassogebyrer med 141 millioner kroner fra 2010 til 2011.

 

Utestående krav på kringkastingsavgiften beløp seg til 674 millioner kroner ved utgangen av 2011, en økning på 31 millioner kroner fra 2010. Avsetningen for fremtidig tap på utestående krav på kringkastingsav¬giften er økt fra 305 millioner kroner til 320 millioner kroner.