Partene i frontfagsoppgjøret ble søndag formiddag enige etter lang mekling hos Riksmekleren. –Jeg er tilfreds med at partene har kommet til en enighet og at vi har unngått en konflikt, sier John G. Bernander, administrerende direktør i NHO.

 

 

Likevel uttrykker Bernander en bekymring for resultatet. – Nok en gang vil norsk næringsliv oppleve et lønns- og kostnadsnivå som ligger langt over våre handelspartnere. Det er en alvorlig utvikling som vi hadde som mål å dempe i årets oppgjør, sier Bernander.

 

Partene kom til enighet om følgende hovedpunkter:

 

  • - Generelt tillegg på 1,25 kroner
  • - To ukers betalt pappaperm ved nedkomst
  • Tilpasning av overenskomsten til de endringer som følger når vikarbyrådirektivet implementeres i norsk lov
  • Likebehandlingsprinsippet for innleid arbeidskraft, som blir lovfestet, tas også inn i Industrioverenskomsten

Partene er også enige om at hovedorganisasjonene LO og NHO skal inn i bildet når det gjelder arbeidstidsordninger for de av Fellesforbundets medlemmer som utfører oppdrag i Nordsjøen.

 

Det generelle lønnstillegget på 1,25 kroner utgjør en lønnsvekst på 0,5 %. I tillegg innebærer ulike tarifftekniske forhold i enigheten et tillegg i den totale rammen på 0,35 %. Fra før av er det kjent at overhenget er på 1,3 %. – Hva glidningen blir, og hva den totale rammen til slutt vil bli, er det for usikkert å si noe om på dette tidspunktet. Dette avhenger av hva resultatene av de ulike lokale forhandlingene vil blir, sier Bernander, og viser til at bedriftene da skal forholde seg til de fire prinsippene om bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.