I sitt framtidige Europa har Breivik tenkt seg en rekke titler som kommandør og mesterridder. Mandag blir han avhørt om dette. Om du ønsker å vite mer om hva avhørene dreier seg om, kan du slå opp på side 830 i Breiviks "Manifest".
Manifestet finner du i sin helhet her.