Feltsykehus på Eggemoen er ikke millionskalndale

Det har gått rykter om at det er en ubrukbar enhet og en millionskandale som er hensatt på Eggemoen. Men slik er det ikke. Feltsykehuset er i beredskap.

 

- Materiellet er i beredskap, det vil si at det i fremtiden kan bli brukt ved operasjer hjemme eller ute, sier informasjonsdirektør Janne Værnø ved Forsvarets logistikkorganisasjon i en kommentar til RingeriksAvisa.

 

Etter at vi antydet ovenfor Janne Værnø at det neppe kunne være noe i ryktene om at feltsykehuset var ubrukbart, fikk vi følgende kommentar:

- Denne type materiell har i henhold til avtaler en beredskapstid på 180 dager, dette for at det i forbindelse med operasjoner skal være tid til å forberede personell og vedlikeholde materiell. Det er Forsvarets logistikkorganisasjon som utfører løpende vedlikehold på Forsvarets materiell.

 

Hvorfor er dette lagret på Eggemoen?

 

- Forsvarets materiell oppbevares i all hovedsak på Forsvarets egne lager, fordelt rundt i Norge. Vi opplyser ikke hvilket type materiell som oppbevares hvor, dette er blant annet av sikkerhetshensyn. Feltsykehuset som er delvis lagret ved Eggemoen er produsert av Marshall Specialist Vehicles i Storbritania.

 

Onsdag ettermiddag kunne vi rusle uhindret rundt de lagrede enhetene.

 

- De delene av et feltsykehus som i perioder er lagret ved Eggemoen er eid av det norske Forsvaret. Det er Forsvarets logistikkorganisasjon som forvalter materiellet, og all oppbevaring skjer i henhold til Forsvarets regelverk om forsvarlig forvaltning.


Kilder RingeriksAvisa har vært i kontakt med, hevder at feltsykehuset ikke har blitt vedlikeholdt skikkelig. Har det vært i bruk siden det ble produsert?

 

- Norge har et av de mest avanserte feltsykehus i verden. Felstsykehuset, som ble produsert i 2008, har vært i bruk i forbindelse med flere operasjoner. Erfaringene derfra er gode. Materiell som ikke er i bruk oppbevares i henhold til regelverket om forsvarlig forvaltning. Det har vært utført løpende vedlikehold og servise på feltsykehuset, avslutter informasjonsdirektør Janne Værnø.

 

feltsykehus2

 

feltsykehus3

 

feltsykehus4

Forsvaret opplyser "av sikkerhetshensyn" ikke hva de har stående på Eggemoen. Men det behøver de jo ikke, for de har digre skilt utenpå containerne som forteller hva det er inni. (Alle foto: Frank Tverran)