mobil
Gamle mobiler er gull verdt for idrettslag (Foto: Frank Tverran)


En intens innsamling av gamle mobiltelefoner er nettopp avsluttet. 700 idrettslag har vært i sving over hele landet.
– Vi klarte å få inn nesten like mange gamle mobiltelefoner som i fjorårets aksjon, som foregikk over en lengre periode. Intensiteten har vært rekordstor i år, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

 

Innsamlingsaksjonen ’’brukt mobil – nye muligheter’’ er et samarbeid mellom Telenor og Norges idrettsforbund. Lagene får 35 kroner for hver telefon de klarer å samle inn.

 

Fyller klubbkassa

– Lagene rapporterer at de blir godt mottatt når de ringer på hos folk. Av de som vil beholde sine gamle telefoner, er det kun et fåtall som gjør det av nostalgiske grunner. Det er behovet for reservetelefon som gjør at noen vil beholde i hvert fall én, sier Svendsen.

Årets aksjon ga til sammen seks millioner kroner i dugnadsinntekt til idrettslagene. Det er penger som kommer godt med.

Fotball- og håndballgruppene i Ski IL i Akershus klarte å samle inn flest i år, i alt 3136 mobiltelefoner. De fikk dermed inn over 100 000 kroner på aksjonen.

– I stedet for en dør-til-dør-aksjon, valgte vi å oppfordre alle spillerne våre til å samle inn minst fem mobiler hver. Vi foreslo at de først startet med en opprydding hjemme hos seg selv og at de deretter henvendte seg til naboer, slektninger og foresattes arbeidsplasser, sier daglig leder Ragnhild Carlsen i Ski IL Fotball.

Med totalt 800 jenter og gutter i sving, ble det nesten tusen flere mobiler mer enn den nest beste klubben, Rasta IK.

 

Gjenbrukt

De mange eskene med gamle mobiltelefoner sendes til Telenors returpartner i Storbritannia, firmaet Regenersis.

De fleste er i god nok stand til å bli gjenbrukt.

– Telefonene blir sortert på merke og modell. De blir grundig testet og reparert hvis nødvendig. All data fjernes. De selges til brukere i utviklingsland, der en ny telefon er uoverkommelig dyr for svært mange, sier Sarah Bond i Regenersis.

Telefoner som er for gamle eller ikke lar seg reparere, blir resirkulert.

– Alt blir gjenbrukt. For eksempel blir mobilladere sendt til spesialfirma som tar ut metallet og selger det videre. Plasten ender blant annet opp som bøtter og trafikkjegler, sier Bond.

Lithium fra gamle lithiumbatterier blir brukt i nye. Nikkelen i nikkelbatterier blir brukt til å lage rustfritt stål.

 

Flere igjen

Telenor har beregnet at det finnes minst åtte millioner gamle mobiltelefoner i skuffer og skap rundt om i landet. Det selges også over to millioner mobiltelefoner i Norge hvert år.

– Telenor er svært fornøyd med at vår nye innsamlingsordning allerede bidrar til at nærmere ti prosent av nysalget blir resirkulert, men vi har fortsatt et stort arbeid foran oss. Vi håper andre aktører lar seg inspirere av dette resultatet og blir med på den nasjonale dugnaden for å få resirkulert og gjenbrukt så mange gamle mobiltelefoner som mulig, sier Berit Svendsen i Telenor.

 

Neste runde blir på nyåret 2013.

 

– Vi planlegger å fortsette med denne miljødugnaden i flere år fremover, sier hun.