cv90.jpg

Torsdag 14. juni godkjente Stortinget regjeringens forslag om å anskaffe nye panservogner til Hæren. Prosjektet innebærer nye og oppgraderte pansrede kjøretøy til Hæren innenfor en økonomisk ramme på 10 mrd. kroner. I dag ble kontrakter for nær seks milliarder kroner underskrevet.


-I dag markerer vi en stor begivenhet og det er svært gledelig at også min svenske kollega, statssekretær Carl von der Esch hadde anledning til å delta i denne markeringen, sier Roger Ingebrigtsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet. - For Forsvaret og Hæren er dette en betydelig milepæl. Da kontrakten mellom FLO og BAE Systems Hägglunds ble signert nettopp, begynte neste fase i prosjektet for å fornye Hærens kampkraft og fortsatte modernisering.

Prosjektet er den største anskaffelsen til Hæren siden den kalde krigen, og er helt nødvendig for å realisere den hærstruktur regjeringen har anbefalt i ny langtidsplan for Forsvaret. Prosjektet er, sammen med kampflyanskaffelsen, svært høyt prioritert innenfor Forsvarsdepartementets anskaffelsesplaner.
 

Godt bilateralt samarbeid

Også Sverige har valgt CV90, og har nærmere 20 års erfaring med dette systemet. -Denne anskaffelsen er et godt eksempel på det gode og vitale nordiske forsvarssamarbeidet, og at det produseres meget godt forsvarsmateriell i Norden, sier statssekretæren. - Denne gangen er det en svensk bedrift som er leverandør, men anskaffelsen vil like fullt ha stor betydning for norsk industri, sier statssekretæren.

-Dette er blant de største investeringene som er gjort til Hæren. Det er en viktig del av moderniseringen som pågår og vil gi Forsvaret og Hæren materiell for fremtidige operasjoner nasjonalt og internasjonalt når de leveres i perioden 2015-2017.  De nye panservognene får blant annet betydelig bedre beskyttelse og overvåkningsutstyr, sier kontreadmiral Morten Jacobsen i FLO.
 

Industrisamarbeid

I tillegg til hovedavtalen om leveranse av nye pansrede kjøretøy til Hæren, har BAE Systems Hägglunds forpliktet seg til å inngå industrielt samarbeid med norske bedrifter til en verdi som tilsvarer prosjektverdien av hovedprosjektet. Dette er regulert i en egen avtale som i dag er inngått med Forsvarsdepartementet. Avtalen er omfattende og vil involvere bedrifter og industri flere steder i landet.

Norsk industri har en sentral rolle i moderniseringen av CV90. Kongsberg Defence & Aerospace, Thales Norway og Vinghøg er underleverandører på systemer innen blant annet data, kommunikasjon og våpen. - Vi er alle enige om å innrette industrisamarbeidet slik at det styrker norsk industris kapasitet til både utvikling og produksjon innenfor prioriterte teknologiområder som er viktige for Forsvaret, avslutter Ingebrigtsen.

 


Fakta om prosjektet:

    Hæren har i dag 103 stk. CV-90 stormpanservogner. Vognene ble anskaffet fra midten av 1990-tallet, og har vært en driftssikker og pålitelig vogn for Hæren.
    Utviklingen innen stridskjøretøy løper imidlertid videre, og det er behov for å gi vognene nye kapasiteter i form av bl.a. økt minebeskyttelse, nettverksintegrering (bl.a. kommando- og kontrollsystemer) og egenbeskyttelse i form av fjernstyrt våpenstasjon.
    Videre er det behov for å standardisere vognparken for å redusere vedlikeholds- og logistikkostnader. Vognene skal bl.a. derfor erstatte enkelte eldre vogner av typen M-113.
    Vognene blir basert på en kombinasjon av nye CV-90-skrog, oppgraderte og ombygde skrog tatt fra de eksisterende 103 CV-90-vognene og oppgraderte kanontårn
    Prosjektet skal i alt levere 146 ombygde/nye CV-90-vogner. Det planlegges i tillegg anskaffet bl.a. ubemannede bakke- og luftfarkoster, ulike marksensorer og kommunikasjonssystem.
    Prosjektet skal levere 74 stormpanservogner, 15 stridsledelsesvogner, 16 stormingeniørvogner, 16 multirollevogner, 21 oppklaringsvogner og 4 vogner for utdanningsformål. Multirollevognene kan fylle flere funksjoner, f.eks. som bombekaster- eller logistikkvogn.
    Differansen mellom den økonomiske rammen på omkring 10 mrd. kroner og kontraktsverdien det er vist til på 6 mrd. kroner (ink. mva) utgjøres av følgende:
        Fjernstyrte våpenstasjoner
        Ubemannede luft- og bakkefarkoster
        Reservedeler
        Utdanningsmateriell
        Kommunikasjonssystemer mm.
    Det er ikke ønskelig å oppgi nærmere verdier på disse elementene da kontraktene ennå ikke er ferdigforhandlet.
    I tillegg inngår det en større usikkerhetsavsetning i prosjektet.