Da selveste sigøynerkongen, René Karoli, møtte opp på Årvoll mandag, viste det seg at det ikke fantes en eneste sigøyner i leiren.

 

På spørsmål fra TV2s reporter om han likevel vil hjelpe beboerne i leiren svarte Karoli slik før han forsvant fra stedet til fots:

– Nei. Jeg står over. Dette er ikke våre folk. Jeg trodde de var sigøynere, men det var de ikke. Jeg beklager igjen. Ha en hyggelig dag.

 

I leiren er det folk fra Romania, men altså ingen Sigøynere. Til tross for dette, fortsetter media å kalle dem Rom-folk.

 


Sigøynere er en betegnelse på historisk omvandrende folk i Europa, som trolig stammer fra det nordlige India.[1] Betegnelsen «sigøyner» er imidlertid unøyaktig og tillagt dem av andre europeiske folkeslag: i virkeligheten tilhører folkegruppen ulike språklige kulturer som betegnes som bl.a. roma (også kalt «romfolk» i noen norske medier), romani, sinti, kaale, m.fl. Noen av disse begrepene brukes om ulike grupper i ulike land. Det er uenighet blant sigøynere om hvilke begrep som bør brukes, og endel sigøynere oppfatter roma som stigmatiserende, mens andre har argumentert mot selve sigøynerbegrepet eller det tilsvarende engelske begrepet gypsy. De fleste sigøynere snakker det som i Norge blir kalt romanés, et språk som ligger nært moderne indiske språk som hindi og urdu.