hercules
Slike fly kan lande på Eggemoen. Men kan vi få det stasjonert der?

Kontrakten for kjøp av et nytt Hercules av typen C130J er signert. Flyet vil bli levert allerede i september i år. Norge får kjøpe et fly US Air Force hadde bestilt som derfor allerede er i produksjon.

 

-Jeg er meget fornøyd med at vi får erstattet det flyet vi mistet i den tragiske ulykken ved Kebnekaise så raskt, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

-Flyet blir levert meget rast og vi er svært takknemlige for den støtte og velvilje amerikanske myndigheter og US Air Force har vist med å la Norge kjøpe et av deres Hercules-fly. Fra norsk side har Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) gjort en svært solid innsats for å få kontrakten så raskt på plass, sier forsvarsministeren.

Forsvarets transportflykapasitet skal være dimensjonert for å støtte operasjoner fra både hjemmebase og deployeringsbase, og fire fly er nødvendig for å opprettholde en slik kapasitet.

- Når vi nå skal redusere vårt bidrag i Afghanistan, blir egne transportressurser avgjørende for å kunne transportere personell og materiell effektivt og til rett tid. Med å få et nytt fly vil luftforsvaret kunne støtte uttrekningen som opprinnelig planlagt, sier forsvarsminister Eide.

 

Et samlet Storting stilte seg i juni bak regjeringens forslag om en tilleggsbevilgning på 720 mill. kroner for å erstatte det tapte flyet i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni.

-Fra Forsvarets side må vi berømme amerikanske myndigheter og det amerikanske luftforsvaret, som har vist stor fleksibilitet og gjort omprioriteringer som er kommet Norge til gode, sier viseadmiral Jan Eirik Finseth, sjef Forsvarsstaben.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har lagt ned en formidabel innsats som har gjort denne kontraktsigneringen mulig. – Jeg retter med dette en stor takk til FLO som organisasjon og en spesiell takk til de personer som har vært direkte involvert i arbeidet, avslutter viseadmiral Finseth.

 

Bakgrunnen for at vi kan motta flyet så raskt er at amerikanske myndigheter har gitt Norge muligheten til å kjøpe et av flyene som US Air Force allerede har bestilt fra produsenten. Dermed overtar Norge flyet mye raskere enn ved en ordinær bestilling. Under normale omstendigheter ville det tatt flere år å få et nytt C-130J. Flyet vil komme til Norge i september.