jenter

Yekaterina Samutsevich, Nadezhda Tolokonnikova og Maria Alyokhina fikk tre år hver.

Rettssaken mot aktivistene i den russiske kvinnegruppa Pussy Riot har vekket oppsikt både i Russland og internasjonalt. Norske myndigheter finner det urovekkende at de tre kvinnene i ettermiddag ble idømt en fengselsstraff på to år.

 

- Dommen er i utakt med en grunnleggende rett til ytringsfrihet og alternative uttrykksformer og bryter med klare europeiske normer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

 

- Dommen synes også å bryte med prinsippet om at det bør være samsvar mellom alvorlighetsgraden i et lovbrudd og straffeutmålingen. Gjennomføringen av rettssaken mot de tre kvinnene ser ikke ut til å ha tilfredsstilt de rettsstatlige standarder en burde kunne forvente. Dette føyer seg inn i et mønster av tilstramming i forhold til menneskerettighetene i Russland og gir grunn til bekymring, sier utenriksministeren.

 

Støre vil umiddelbart ta saken opp med russiske parlamentarikere som deltar på en politisk konferanse i Storfjord i Troms.