Finansminister Sigbjørn Johnsen har gitt klarsignal for at Tollvesenet kan starte et treårig prøveprosjekt for bruk av utrykningskjøretøy med blålys.

 


Regjeringen har besluttet å si ja til et prøveprosjekt med utrykningskjøretøy i Tollvesenet, fordi situasjonen på grensen har blitt mer kompleks.
 
- Gjennom å ta i bruk utrykningskjøretøy vil Tollvesenet kunne arbeide på en mer effektiv måte. Ikke minst vil utrykningsstatus og blålys til Tollvesenets tjenestebiler bidra til økt sikkerhet både for trafikantene og tjenestemennene. Utrykningskjøretøy kan gi stansningssignaler som ikke kan misforstås, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
 
Prøveprosjektet gjelder for en periode på tre år. Etter to år skal prosjektet evalueres for å kunne vurdere om det skal gjøres til en permanent ordning.
 
Fornøyd

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse er godt fornøyd med at prøveprosjektet kan settes i gang.
 
- Dette er jeg veldig glad for. Når Tollvesenets kjøretøy har utrykningsstatus vil dette først og fremst øke sikkerheten til publikum og tjenestemenn ved tollkontroll. Hovedhensikten med utrykningskjøretøy er at Tollvesenets tjenestemenn kan gi mistenkelige kjøretøy tydelige stoppsignaler. Slik kan farlige situasjoner unngås. Bruk av blålys er en trygg, men også effektiv måte å gjennomføre tollkontroller på. Erfaringene fra svensk tollvesen er gode, og bekrefter at sikkerheten blir godt ivaretatt ved bruk av utrykningskjøretøy, sier Røse.
 
Prosjektstart
- Prøveprosjektet skal settes i gang så raskt som mulig. For å gjøre dette mulig skal det nå utarbeides en instruks for bruk av utrykningskjøretøy, anskaffes nødvendig utstyr til tjenestebilene og gjennomføres grundig opplæring av personell. Vi håper å ha alle brikkene på plass i begynnelsen av 2013, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.