liv signe navarsete- Vi vil hindre at bevaringsverdige bygg går tapt. Fra nyttår kan kommunene pålegge eiere å utbedre, sier statsråd Liv Signe Navarsete.

Kommunen skal bare kunne kreve at bygget blir utbedret til nivået det hadde hatt dersom det hadde blitt normalt holdt ved like.

- Dette vil trolig få størst virkning for eiendommer med høy tomteverdi. Der kan det i noen tilfeller lønne seg å la bygg forfalle så lenge at en kan rive det. Men det vil også  ha virkning for andre eiendommer, sier statsråd Liv Signe Navarsete.

 

 

Ordningen gjelder bare bygninger, ikke alle typer byggverk. En kan også få pålegg om sikring av bygg dersom det er fare for at verdier skal gå tapt.

Kommunen må først vurdere verdien av å bevare, og må også gå i dialog med eieren. Eieren skal blant annet få anledning til å utrede alternativ bruk eller regulering. Det skal også tas hensyn til eieren sin situasjon. Det gjelder både økonomisk og på annen måte. Dessuten skal eieren få rimelig frist til å utbedre bygget.