Det brenner om lag dobbelt så ofte pr beboer i asylmottak som pr innbygger i Norge som helhet. UDI er bekymret over dette og setter i verk flere tiltak.


Dette viser statistikken for over 177 små og store branner i asylmottak fra 1998-2010: én firedel av brannene oppstår i soverom, én firedel i såkalt annet rom, én av fem i kjøkken og deretter i fallende rekkefølge våtrom, kjeller og stue.

 

For drøyt halvparten av alle brannene er årsaken ukjent. Men for dem hvor DSB har registrert årsaken, er 37 prosent påsatt, 19 prosent skyldes feil bruk, 17 prosent skyldes åpen ild og 12 prosent elektrisk anlegg.

 

– Én brann er én for mye uansett hvor stor den er og hvilke konsekvenser den har. UDI og mottakene jobber derfor målbevisst for både å redusere antall branner og minske konsekvensene hvis det skulle begynne å brenne, sier avdelingsdirektør Gry Aalde i region- og mottaksavdelingen i UDI.

 

Stiller strenge krav

Det er mottakene som er ansvarlige for brannsikkerheten i de bygningene de driver. UDI stiller strenge krav til hvordan dette skal ivaretas, blant annet at de skal ha brannøvelser hvert kvartal med mindre det lokale brannvesenet har bestemt noe annet.

 

Kunnskap og holdninger

– Rundt tre firedeler av mottaksbrannene skyldes beboernes egen atferd. Det er derfor ekstra viktig å øke kunnskap om brannfare og endre holdninger til brannvern, sier Gry Aalde.

 

UDI har oppfordret brannvesenet i alle kommuner med asylmottak til å gjennomføre ekstra kurs og øvelse for beboere og ansatte nå i høst. UDI dekker i så fall kostnaden for dette.