slottsplassen

Regnvann tar med seg store mengder av grusdekket på Slottsplassen som legger seg i Slottsbakken og tilstøtende gater. (Foto: Bjørn Berger, LINK arkitektur, Landskap)

Slottsplassen skal fremstå i ny drakt til grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Regjeringen har i dag foreslått å bruke 70 millioner kroner på rehabilitering av Slottsplassen.

 

- Det har vært diskutert i flere omganger hva vi skal gjøre med Slottsplassen. Valg av dekke har vært utredet to ganger. Ved hvert regnskyll renner grusen nedover og havner langt nede på Karl Johan og ned i kjelleren på Universitetet. Det blir det slutt på nå. I mai går vi i gang med arbeidet og til 200 årsjubileet for Grunnloven i 2014 står en ny og flott plass klar. Det er veldig gledelig at vi endelig finner en løsning som gjør at plassen kan være den folkeplassen vi alle ønsker at den skal være, sier statsråd Rigmor Aasrud.

Kostnadsrammen for rehabiliteringen av Slottsplassen er på 70 millioner kroner. Statsbygg skal stå for gjennomføringen i nært samarbeid med Det kongelige hoff og Riksantikvaren. Oslo kommune vil også bli involvert. De fysiske arbeidene vil starte i mai 2013, og pågå frem mot 17. mai neste år.

 

Det skal etableres et nytt fast toppdekke av stabilisert grus i et gjennomsiktig bindemiddel, samt utskifting av masse og ny drenering. Grusen vil få lik farge som i dag. Prosjektet inkluderer også rehabilitering og istandsetting av veier og fortau som har tilknytning til plassen.

 

Slottsplassen er totalt på ca. 15.000 m2 med underlag av delvis gammel asfalt og svært mangelfull drenering. Dette skaper store problemer i nedbørsperioder. Regnvann graver ut store groper og hull som fører til mye overflatevann som renner fritt. Store mengder grus legger seg både i slottsbakken og i tilstøtende gater. Grusen som renner ned til Frederiks gate, må hentes opp igjen. Sist sommer skjedde dette ca hver 3. dag. Årlig fylles det på ca 150 tonn grus på Slottsplassen. Mye av grusen forsvinner også ned i avløpsnettet.

 

Både Det kongelige hoff og Riksantikvaren mener en fast overflate med knust stein (grus) og transparent bindemiddel er en funksjonell og estetisk god løsning for Slottsplassen.