tirsdag, 08 september 2020 07:45

Kristoffer Evang med nytt foretak

Navnet på selskapet er Spektakulær Invest AS med adresse i Jevnaker. Kapitalen er 200.000.

Formålet er å eie aksjer i andre selskaper, samt forvalte evt. avkastninger fra disse virksomhetene. Med seg i styret har han Anne Marte Ruud Evang og Martin Vårvik Lien.

mandag, 07 september 2020 19:38

Sentrumstorget øremerkes for interiør

Endelig blir det bevegelse i Sentrumskvartalet! Det blir nå 6000 kvadratmeter interiørbutikker.

mandag, 07 september 2020 08:04

Sorgtung markering for kirkeasylanter

Det ble på alle måter en tung stund for Hønefoss menighet og mange venner av familien som har vært i kirkeasyl i Hønefoss kirke de siste årene.

søndag, 06 september 2020 15:36

15 fikk bot på Åsaveien

Søndag ble politiet nødt til å rydde opp i feilparkerte biler på Åsaveien. I alt ble det skrevet ut 15 gebyrer, hvert på kr 900,-

søndag, 06 september 2020 10:28

Per-Gulbrand med verdipapirhandel

PGB AS med Per-Gulbrand Braathen som styreleder og daglig leder, er etablert med 300.000 i kapital. Marianna Fic Braathen er varamedlem i styret. Adressen er Klekkenveien 6.

søndag, 06 september 2020 09:21

Mann falt ned skrent og døde ved Mørkgonga

En utenlandsk mann på 28 år mistet livet da han falt ned en skrent ved Mørkonga i Ringerike kommune.

fredag, 04 september 2020 13:52

Siste krampetrekning fra Braathen Eiendom AS?

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune skal i sitt møte den 7. september si sin mening om klagen fra Braathen Eiendom AS før den videresendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Borgarting lagmannsrett hadde rettslig overprøving av Utlendingsnemndas (UNE) beslutning 5. november 2019 og tidligere beslutninger og vedtak om avslag på søknad om asyl fra Mokhtar Mohamadi og Mariam Mohamadi.

fredag, 04 september 2020 07:44

Nye firmaer med bil og eiendom

FS Autoformidling AS er registrert med kapital kr 30.000 og med Fredrik Svenskerud som daglig leder og styreleder. Selskapet har revisor. Adressen er på Sokna.

Arvegods AS skal drive med eiendomsforvaltning og kapitalen er kr 50.000. Adressen er i Hønefoss og styrelder Alf Tor Teigen har adresse i Oslo. Styremedlem er Anders Ødegaard.

Etter mer enn 2500 km på norske veier og omfattende testing mot det norske ladenettverket konkluderer Ford Motor Norge med en vellykket testperiode av Mustang Mach-E. 17. september åpnes det opp for endelig bestilling av den elektriske SUV-en.

Side 10 av 353