onsdag, 18 desember 2019 12:47

Hva bør du gjøre når du vil slutte i jobben din?

Skrevet av Kirsten Strand Korgerud, daglig leder i Cantus Personell AS
Ranger denne artikkelen
(3 Stemmer)

Først av alt, les ansettelseskontrakten din og finn ut hvor lang oppsigelsestid du har. 

Før du sier opp jobben, vær forberedt på hva som skal skje etter du faktisk har sagt opp. Har du en ny jobb du skal starte i og det er derfor du slutter, kjempebra. Tenker du å si opp før du er helt sikker på hva du skal gjøre videre, bør du ha startet jobbsøkerprosessen før du sier opp. Det kan ta flere måneder fra du starter å søke til du har fått ny jobb. Det kan derfor være lurt å vente med å si opp til du har signert kontrakt hos ny arbeidsgiver.

Når du snakker om oppsigelsen med kolleger, snakk om det positive du har opplevd der du er nå, at du liker kollegaene dine og jobben, men nå har du mulighet til å gjøre andre oppgaver du har drømt om. Uansett hvorfor du sier opp, det er aldri en grunn til å være negativ, du skal slutte og det er viktig å ha et godt forhold med både kolleger og overordnede i denne tiden. Dersom du har mulighet til det, spør gjerne sjefen eller kollegaer om å skrive en anbefaling på LinkedIn. Du må også spørre om du kan få lov til å bruke dem som referanse. Det kan være ubehagelig å bli satt opp som referanse dersom dette ikke er avklart på forhånd, og det er ikke sikkert at referansen blir særlig god heller, dersom det ikke er avtalt.

Det formelle når du sier opp:

Du sender en skriftlig oppsigelse og ber om å få slutte på ønsket dato. Arbeidsgiver bekrefter mottaket av oppsigelsen, og skal informere om hvordan oppsigelsestiden din vil være.

Oppsigelse er regulert i Arbeidsmiljøloven (AML) § 15.

Vanligvis løper oppsigelsen fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, unntak er i prøvetiden.

Arbeidsgiver kan faktisk nekte deg å gå før oppsigelsestiden er utløpt, men arbeidsgiver kan selvsagt også akseptere at arbeidsforholdet opphører tidligere. Da er det lurt at du bidrar til at alle arbeidsoppgaver er utført og at du har laget en liste eller lært opp en ny medarbeider i dine oppgaver.
Hvis du forlater jobben før utløpet av oppsigelsestiden, og det ikke er avklart med arbeidsgiveren din, kan du faktisk pådra deg et erstatningsansvar.

Det har blitt vanlig å ta ut ferie og avspaserte dager i en oppsigelsestid, men dette må dere forhandle om, det er ikke selvsagt at du kan det og heller ikke selvsagt at arbeidsgiver aksepterer det.

Dette er regulert ferieloven § 8. I utgangspunktet har ikke oppsigelse betydning for allerede fastsatt ferie. Tidspunkt kan alltid endres ved enighet. Uten enighet kan det endres av arbeidsgiver innen rammene av § 6 og 7, jf § 8(3). Arbeidstakers mulighet til å kreve endret ferieavviklingstidspunkt som følge av § 8 (4), som lyder:

4) (Rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid)
Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden1 eller ferieåret,2 jf § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15 august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30 september.

Ut over det er ikke arbeidsgiver pliktig å akseptere at arbeidstaker tar ut ferie i oppsigelsestiden. Arbeidstaker har plikt til å rette seg etter arbeidsgivers instrukser, innenfor rammene av styringsretten og arbeidsavtalen. Det gjelder selvsagt også i oppsigelsestiden.

Samtlige nye arbeidsgivere vet at du har oppsigelsestid og at du ikke kan begynne med en gang. Det er ikke bestandig så enkelt som vi tror og juss kan være vanskelig, men som regel ordner det seg.

Lykke til med ny jobb!

Lest 3634 ganger Sist redigert onsdag, 18 desember 2019 13:00
Mer i denne kategorien Lønn og fri i jula? »