mandag, 23 desember 2019 12:55

Lønn og fri i jula?

Skrevet av Kirsten Strand Korgerud, daglig leder i Cantus Personell AS
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Nå går vi mot en tid med mange helligdager og hva med jul- og nyttårsaften? Har vi krav på lønn disse dagene?

Igjen er det lurt å lese arbeidsreglementet, arbeidskontrakten og eventuelt personalhåndboken der du er ansatt. Mange opplysninger å hente der.
Jeg kan minne dere på noen av reglene(jussen) og sedvanene som gjelder disse dagene:
Jeg tenker ikke på de av dere som skal jobbe turnus disse dagene, dere har egne avtaler og tariffer, men kontor- og butikkansatte etc. som kan ta seg fri disse dagene.

Arbeid på julaften

Julaften er en arbeidsdag og du har i utgangspunktet ikke krav på fri denne dagen. Dersom du ikke arbeider julaften, skal denne som utgangspunkt tas ut som en vanlig feriedag.
Arbeidsmiljøloven § 10-10 gir deg rett til fri etter klokken 15 på julaften. Hvis du blir pålagt å arbeide etter dette tidspunktet, må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt. Det vil si at arbeid etter klokken 15 ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Dette utelukker i de aller fleste tilfeller vanlig kontorarbeid.

Arbeid på nyttårsaften

Arbeidsmiljøloven knytter ingen særskilte rettigheter opp mot arbeid på nyttårsaften.
Det vil si at også dette praktiseres som en vanlig arbeidsdag. Men det skal ikke tillates arbeid etter klokken 18 på nyttårsaften siden den påfølgende dagen (1. nyttårsdag) er en helligdag.

Du har som nevnt ikke rett til fri disse dagene; arbeidsgiver står fritt til å gi de ansatte fri. Dette blir naturligvis ansett som et gode i arbeidsforholdet og mange praktiserer derfor redusert arbeidstid i julen.

Feriedager i juleferien

Dersom du ikke har avtalt et slikt gode i arbeidsforholdet, må du ta ut feriedager for å få fri jul- og nyttårsaften.

Utgangspunktet etter ferieloven er at det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles (Arbeidsgiver har styringsrett). Arbeidsgiver kan derfor i utgangspunktet bestemme at du skal legge ferie til disse dagene, og at det må tas ut henholdsvis to feriedager (jul- og nyttårsaften). Det er fullt mulig at arbeidsgiver gir deg bedre vilkår ved å praktisere en halv feriedag for hver av dagene. Dette er opp til arbeidsgiver.

Bevegelige helligdager i romjulen

Både søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager er arbeidsfrie dager i henhold til arbeidsmiljøloven.
I romjulen gjelder dette 1. og 2. juledag samt 1. nyttårsdag.

Lønn i romjulen

Dersom du arbeider på jul- eller nyttårsaften, har du naturligvis rett til lønn.
Hva gjelder bevegelige helligdager, som nå er 1. og 2. juledag samt 1. nyttårsdag, er dette arbeidsfrie dager. Utgangspunktet er derfor at du heller ikke har krav på lønn for disse dagene, men det finnes noen unntak.
Dersom du har avtalt månedslønn med arbeidsgiver, vil du ha krav på fast lønn hver måned. Utbetalingen vil derfor skje uavhengig av hvor mange helligdager det er i måneden.
Har du timelønn, vil du ikke ha krav på lønn for disse dagene.
Det kan være at tariffavtalen eller andre interne regler gir deg rett til lønn, eller at arbeidsgiveren din har gitt deg og dine kollegaer bedre vilkår enn hva loven sier. Dermed blir det vanskelig å sammenligne seg med andre fra andre bedrifter/firmaer.

Uansett en fredelig julehøytid til dere.

Lest 3516 ganger Sist redigert mandag, 23 desember 2019 12:58