mandag, 11 januar 2021 14:37

Motivasjon på jobben via hjemmekontor

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Jeg tror at de fleste av oss sliter litt med å holde motivasjonen oppe i denne rare tiden vi er inne i og hvor mange av oss igjen har hjemmekontor.

Vi savner kollegaer, nærheten i jobbsituasjonen, innspill, positiv småprat i gangen og den gode felles spisepausen.
Det blir ikke helt det samme å skifte side på kjøkkenbordet – at den ene er jobbsiden og den andre er lunsjpausen.
«Uten motgang blir det ingen spenning. Det gjelder å finne balansegangen som gjør at vi har det moro mens vi kjemper oss gjennom hverdagen». Sitat fra Tom Wangerud.

Klarer du å motivere deg og holde deg motivert gjennom dagen på hjemmekontoret ditt? Eller blir det for utfordrende å sitte alene med lukkede dører, ingen og å si «hei du,» eller «kan du sjekke ut dette for meg?» i lengden?
Vi har akkurat like stort arbeidspress på hjemmekontoret som vi har på kontoret. Vi bruker Teams, telefon og andre fora, men vi får ikke den impulsive hjelpen, ei heller kan vi selv bidra med å hjelpe en kollega like uformelt og raskt.
Jeg hører flere sier at det går veldig greit og at de får gjort mye. Ja, vi klarer dette og har en god struktur over kortere perioder. Jeg kan ta utgangspunkt i meg selv, det er dager der jeg har meget lav energi og knapt får gjort noe. Jeg blir påvirket av å ikke strukturere dagen og har disse dagene ikke evnen til å motivere meg selv til å fullføre oppgavene. Utformingen av hjemmekontoret gjør også arbeidet vanskelig. Det er lite med korrekt ergonomisk utforming ved kjøkkenbordet eller barnas gamle leksepulter fra 90-tallet. Og de som har skolebarn hjemme gir som regel det beste utstyret til barna uansett.

Når vi snakker om motivasjon så blir det ofte bare «bla-bla, tenk positivt, dette klarer du, gjør noe hyggelig». Ingen av disse frasene er konkrete nok til at vi tar dette på alvor.
Motivasjon handler ikke om økonomiske incentiver. Lønn og bonuser kan være med på å styre atferd, men de gjør lite eller ingen ting med våre indre drivkrefter.
Vi må erkjenne at det som utløser energi og glede i den enkelte, er forskjellig fra person til person. Vi må ikke gå i den fella å tro at det som motiverer meg også motiverer deg. Vi har en tendens til å si: «Dette klarer du. Eller; «skjerp deg».
Det som er vanskelig er at vi ikke bestandig vet hva som motiverer oss, mye enklere å komme med alt som ikke motiverer oss og legge skylda på andre når vi er demotivert, - vi fikk ikke hjelp, det var ingen her, jeg sto fast….
Jeg er vel av den formening at fleste av oss utvikles og trives best når vi jobber i fellesskap med kollegene våre. Jeg tror også at kreativiteten og gruppedynamikken forsvinner når felleskapet er borte og vi kun møter hverandre via e-post, telefon og ulike digitale møteplasser.

Jeg tenker på kurs jeg har holdt når det gjelder motivasjon, er det noe som kan brukes der for å få en god hverdag på hjemmekontoret. Vi kjenner nok til både Maslows behovshierarki, Herzbergs tofaktorteori og McClellands trefaktorteori hvor vi kan få innsikt i hva som motiverer oss. Disse type teorier er kalt tilfredshetsteorier. Tanken bak er at når vi er tilfredse, gjør vi en god jobb.
Jeg tror nok at det ikke alltid sammenhengen er så enkel. I enkelte tilfeller hvor vi ikke helt har lykkes, vil jeg si at vi kan være meget motivert for å gjøre en god jobb senere. Vi kjenner alle til vår egen dagsform og jeg tror motivasjon har de samme opp- og nedturene.


Porter og Lawlers forventningsteori gir inspirasjon til å forstå hvordan vi kan motiveres. Denne teorien sier litt om hvordan vi tenker.
Påvirkning og motivering innebærer sunn fornuft. Det som kan hjelpe oss ved å holde ut hverdagen vi har nå kan være å sende et smil ut til kollegaen din, eller
Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. (Matteus 7.12 og Lukas 6.31)
Se kollegaen din og at du blir sett, ha felles mål, skape resultater sammen ved hvert vårt kjøkkenbord, få anerkjennelse av leder og kollegaer og gi det sammen, vite at vi er en del av fellesskapet og jobben.
Vi har ca 60. – 70. tusen tanker i hodet hver dag. Dette er utfordringer som mange av oss må arbeide med. Sortere tankene. Jeg merker nå, når jeg sitter og ser ut på det nydelige vinterværet vi har om dagen, så faller jeg lett i staver, drømmer meg bort.
Jeg vet jeg har en struktur og plan for hver arbeidsdag som jeg skal følge.
Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Enkelt, ikke sant? Nei, det er ikke lett å holde seg til dette hele tiden. I tillegg har jeg jammen meg en plan for at jeg fysisk skal møte en kollega eller to for å diskutere arbeidsdagen over en kopp kaffe med 2 meters avstand eller at vi går en tur sammen.
Vi må ta oss tid, - ta deg tid til å skrive ned det du bruker tid på. Du vil sikkert finne ut at du kan ”spare” mye tid ved å kombinere aktiviteter. Skriv ned dine mål. Prioriter det som er viktigst for deg og planlegg dette først. Sett tidsfrister – ikke utsett dersom du ikke er helt nødt.
Husk du kan bestandig støtte deg på en kollega, lederen din eller en venn. Det er godt å ha noen som får oss på rett spor i disse tider.

Jeg har sakset dette fra NHO og Virke hvor de oppfordrer oss til å gå ut på tur:

«NHO og Virke går sammen med Norsk Friluftsliv, og oppfordrer arbeidslivet til å legge til rette for at ansatte på hjemmekontor får en tur ut i løpet av dagen. – Viktig grep for den psykiske helsa.
De nye strenge koronatiltakene gjør at mange blir sittende isolert og alene, selv om de er i arbeid. Det har ført til at både myndigheter og mange andre frykter for den psykiske helsa i Norge.
Arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke ber nå arbeidsplassene ta grep. Sammen med fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv oppfordrer de til kreative og fleksible løsninger for å tilrettelegge for at flest mulig kan få seg en tur ut i løpet av arbeidsdagen – aller helst mens det er dagslys. For eksempel kan man legge inn en gåtur ute på vei "til" eller "fra" hjemmekontoret, som mange er vant til fra en mer normal jobbhverdag. Eller man kan benytte lunsjpausen til å komme seg ut.
– Dette gjør vi fordi vi vet fra forskning at det er bra for oss å komme oss ut, og at vi senker skuldrene og føler oss bedre allerede etter ti minutter i grønne omgivelser. Den lille pausen fra både hjemmekontor, isolasjon og tanker, tror vi de aller fleste trenger nå, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.
I september satt 1 av 3 nordmenn på hjemmekontor, viser tall fra Norsk Koronamonitor. Nå som tiltakene er strammet inn, er det grunn til å tro at dette i dag gjelder enda flere.
Skal folk komme seg helskinnet gjennom vinteren, mener organisasjonene at det er viktig å sørge for at man får noen avbrekk fra skjerm og hjem.
– Arbeidslivet er en viktig bidragsyter til den psykiske helsen i Norge. Nå som jobbhverdagen for mange er snudd på hodet, uten de vanlige arenaene for sosial kontakt og variasjon i sted og rom, gjelder det å tenke nytt. Vi mener det å tilrettelegge for at folk nå får litt dagslys og frisk luft et viktig grep for den psykiske helsen, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.
Organisasjonene understreker at de forstår at oppfordringen ikke er like gjennomførbar på alle arbeidsplasser, men håper arbeidsgiverne kan være kreative.
–Det er klart at ikke alle har jobber der man bare kan ta en tur ut midt i arbeidsdagen. Men vi håper arbeidsgivere vil tørre å tenke litt nytt der det er mulig, og være fleksible og kreative i møte med den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i nå, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.»

Tenkte denne gangen vil jeg avslutte med et dikt som jeg er glad i:

Eg kan!

Eg skriv ikkje fint, eg les ikkje fort,
Så meg er det lett nok å terge.
Men gjeld det å springe av stad som ein hjort,
Å dukke i elva, å klatre i berget..
Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an,
Om nokon vil seie dei trur at eg kan!

Eg somlar og rotar, sit aldri i fred
og får aldri ferdig ei lekse.
Men gjeld det å lokke ei mor til å le,
Ein hund til å danse, ein blom til å vekse…
Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an,
Om nokon vil seie dei trur at eg kan!

Eg greier mest aldri å fange ein ball,
Eg spring nok, men stega er tunge.
Men gjeld det å stella ein hest i ein stall,
Ein sjuk i ei seng og ein ørliten unge…
Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an,
Om nokon vil seie dei trur at eg kan!

Ingvar Moe


Ønsker dere alle et godt, trygt og fantastisk 2021

Lest 2682 ganger