fredag, 13 november 2020 10:40

Tips til første dag i ny jobb – for arbeidstaker og arbeidsgiver

Ranger denne artikkelen
(3 Stemmer)

Hva er viktig å tenke på når du starter i ny jobb? Hvordan skal du ta plass- på rett vis? Skal du assimilere deg? Gå under radaren til du finner din plass, eller skal du starte med å bevise deg selv fra første dag? Og hva skal du som arbeidsgiver gjøre for å sikre at din nyansatte får en god start i din bedrift?

Jeg sammenligner arbeidslivet med et musikkorps, hvor vi alle jobber sammen om å oppnå suksess. Alle stemmene skal tilpasses hverandre og vi får en vakker harmoni og vi har ÉN dirigent.
Samtidig må vi ofre en god del selv for å være med som en del av den suksessen. Ikke alle kan være solist eller dirigent, eller slå fra seg på paukene.


Når en ny medarbeider begynner, investerer bedriften tid og personell på å forklare den nyansatte hvordan bedriftskulturen er og hva bedriften forventer at du som ny ansatt skal bidra med.

Kanskje den nyansatte fokuserer på det sosiale og hva den kan og vil endre på i den sosiale settingen. Gjør du det så kan du raskt tråkke på noen tær og krysse noen uskrevne sosiale koder som er etablert på arbeidsplassen. Du gjør klokt i å ha respekt for innarbeidede rutiner og for kollegaene dine. De fleste setter nok av tid på å bli kjent med deg, men husk at selv om du kanskje ikke har så mye på dagsplanen akkurat nå, så kan dine kollegaer være svært travle. Så pass på å være lydhør på tegn på at de ønsker å avslutte samtalen. Vær så forberedt som du kan i denne første perioden i en ny stilling, og still gode gjennomtenkte spørsmål om enten arbeidsplassen eller arbeidsoppgavene. Men pass på at det ikke blir for mange, eller at du fremstår som en besserwisser. Vær tålmodig, du vil få mulighet til å skinne og vise dine faglige kunnskaper senere.

Omtal din eventuelle forrige arbeidsplass i nøytrale termer, ikke gå i fella med å klage eller baksnakke tidligere kollegaer eller ledere dersom du har noe å utsette på dem. Dette vil raskt skape mistillit til deg blant dine nye kolleger og skape et negativt blide av deg. Det kan være at du må være litt ekstra frempå og by mer på deg selv i denne første fasen på ny arbeidsplass. Vær deg selv, men vær litt ekstra lyttende og observant slik at du finner din plass.

Din nye arbeidsplass vil kanskje være interessert i dine «nye øyne» og utefra blikk på rutiner og arbeidsmetoder. Dette er svært positivt og kan være interessant og lærende for dere alle. Men prøv å unngå å skyte (for mye) fra hofta eller komme med meninger på ting du ikke har fått satt deg ordentlig inn i enda. Det kan føre til både flauser og ekstraarbeid (og kanskje noen flate tær) dersom det viser seg at du egentlig ikke hadde belegg for det du sa. Det er gjerne en grunn til at ting blir gjort på en viss måte og det kan ha store konsekvenser om du endrer og ikke kjenner til hvorfor det gjøres på denne måten.

Det er også viktig at du kommuniserer og er tydelig på hvilke oppgaver du tar lett til, hvilke du vil trenge mer hjelp på, og hva du trives med. Husk, du trenger ikke å være ekspert på alt!


Jeg opplever gjerne store forskjeller mellom arbeidsplassene jeg har med meg vikarer til. Noen arbeidsplasser har gode rutiner for å ta imot nye arbeidstakere, andre ikke.

Blir du tatt imot på en dårlig måte så kan det være et symptom på at noe er feil i bedriften, at de ikke tar det på «alvor» at det nå kommer en ny arbeidstaker. Kanskje er det fordi de ikke helt tenker over hvordan det er å være ny, eller at de glemmer at alt det de selv tar for gitt også en gang ble lært til dem. Eller kanskje de rett og slett ikke bryr seg, - og da er det et problem.

Egentlig er det ingen unnskyldning for at slikt skjer. Det er i forkant lagt ned store ressurser i å få godkjenning til å ansette, i å utarbeide arbeidsoppgaver og stillingsannonse, kanskje har man brukt eksterne byråer for å ansette, intervjue og teste kandidater. Dersom det ikke legges like god forberedelse ned i å ta imot og lære opp den nyansatte så gir det et særdeles dårlig signal, til både den nyansatte, byråene man har benyttet seg av, og de andre som allerede jobber på arbeidsplassen. Det blir som om vi i musikkorpset skal ha konsert uten å øve og hvor dirigenten er fraværende.

Så derfor; til deg som arbeidsgiver:

Forbered deg til å ta imot den nyansatte ved å lage et opplæringsopplegg i form av en ukesplan. Avhengig av stillingen sin kompleksitet; sett opp en plan for de første to ukene +/- som den nyansatte skal følge der hver bolk sikrer at hen lærer alle oppgaver hen trenger å vite.

Det er viktig at du setter av nok tid den første dagen. Vis den nyansatte rundt, presentere den for alle og la den eller de nærmeste kollegaene være med og gå gjennom hvordan arbeidsoppgaver fordeles, hvilke rutiner dere har, osv. Gå så igjennom ukeplanen og hva som skal skje. Her kan det være smart å bruke dine andre ansatte til å lære opp den nye, i en slags rotasjon hvor den nyansatte går fra kontor til kontor og lærer de ulike oppgavene hen skal arbeide med.

Husk å fortelle om noe så banalt som når spisepausen er og hvor den er, hvorvidt vi spiser ved pultene, nabokantinen eller hjørnebordet, hvor garderobe og toalett er. Få gjerne en av kollegaene til å ha ansvaret for at den nyansatte blir hentet til lunsj. Er det en produksjonsbedrift, la vedkommende være med en dag i produksjonen uansett hvilken stilling vedkommende skal inn i. Å kjenne bedriften i alle ledd kan på sikt gi bedre bunnlinje, økt trivsel og mindre sykefravær.

Som i alle relasjoner så er det viktig at man har avklart alle forventinger man har til hverandre. Husk, din nyansatte har også forventninger til deg! Kanskje har dere litt forskjellige måter å uttrykke dere på, da er det viktig å finne den rette måten å samtale på slik at dere blir samkjørte og får en forenet opplevelse av hva den andre mener.

Da slipper begge partner å oppleve:
«det er ikke det jeg trodde, - hva er det egentlig jeg skal gjøre i denne jobben?»

Og til sist – om det skulle være noen som helst tvil; Det er ikke akseptabelt at nyansatte blir henvist til kontorplassen, får datamaskin og blir overlatt til seg selv den første dagen og uken.

Lykke til!

Lest 3257 ganger Sist redigert fredag, 13 november 2020 11:10