Flere enn 5 000 aksjeselskaper greier seg nå uten revisors tjenester. De mindre bedriftene sparer dermed flere titalls millioner, takket være innføring av frivillig revisjon.

Fra mai i år kan mindre aksjeselskaper selv velge om de ønsker årsregnskapene revidert. Av de etablerte aksjeselskapene i Norge, har allerede flere enn fire tusen benyttet seg av denne muligheten. I tillegg har flere enn tusen av de nystartede selskapene tatt det samme valget. Til sammen sparer de dermed 50 til 100 millioner kroner i året, gitt at revisjonshonorarene gjerne ligger på 10 til 20 000 kroner per selskap.

- Etter bare få måneder med frivillig revisjon ser vi at ordningen er tatt godt i mot, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. Han tror ytterligere tusener av selskaper vil velge bort revisjon etter hvert.

- Tallene viser oss også at særlig mange nystartede aksjeselskaper kan spare penger i en etableringsfase. Dette gjør det enklere å starte bedrift i Norge, og det er derfor vi også arbeider for å forenkle aksjeloven, sier Brubakk.

: