NTB jobber nattarbeid om dagen
Illustrasjonsfoto: Frank Tverran
Nyhetsbyrået NTB flytter neste høst nattevakttjenesten til Sydney i Australia. – Et tiltak for å møte nye krav til byråets nyhetsproduksjon, sier sjefredaktør og administrerende direktør Pål Bjerketvedt.

Tiltaket innebærer at nyhetsbyrået etablerer et kontor med fire NTB-medarbeidere som skal produsere nyheter når det er natt i Norge og dag i Australia.

– Mediesituasjonen er i rivende og konstant utvikling. For oss innebærer det økte krav til nyhetsproduksjon om natten og tidlig om morgenen. Ved å etablere nattevakttjenesten i Sydney får vi kapasitet til å øke bemanningen og dermed produksjonen om natten, sier Bjerketvedt.

– Ingen mister jobben som følge av dette, og de totale kostnadene for nattevakttjenesten er så å si de samme. Men ordningen frigjør kapasitet, sier han.

NTB følger etter flere nordiske og europeiske nyhetsbyråer og aviser som de siste årene har flyttet deler av sin produksjon til Sydney, i det australske nyhetsbyrået AAPs lokaler. NTB etablerer sin redaksjon i dette fellesskapet.

– Mye av den produksjonen og nyhetsovervåkingen vi gjør om natten er ikke avhengig av hvor medarbeiderne sitter. Vi har uansett hjemlig beredskap ved hendelser som krever at vi rykker ut, sier NTB-sjefen, og legger til at en hyggelig bieffekt av beslutningen er at det nå etableres en attraktiv mulighet for NTBs journalister til å tilbringe en periode et helt annet sted i verden.