Google har nå bekreftet at de endelig har slettet alle de ulovlig innhentede dataene som deres Street View-biler samlet inn i 2010.

 

Virksomheten har også meldt at de ikke bestrider det varslede overtredelsesgebyret.

 

- Datatilsynet noterer seg tilbakemeldingen fra Google og deres bekreftelse på at dataene nå er slettet, sier Atle Årnes, fagdirektør i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet. - Vi tar denne tilbakemeldingen til etterretning og vil nå sende ut et endelig vedtak.