plantasjen

Plantasjens oppkjøp av Oddernes Gartneri stoppes. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at Plantasjens oppkjøp av Oddernes gartneri i Kristiansand skal forbys.

 

 

Departementet har i dag gjort følgende vedtak: ”Konkurransetilsynets vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Plantasjen Norge AS og Oddernes Gartneri AS opprettholdes.”

Vedtaket er gjort med hjemmel i konkurranseloven § 16 som sier at det skal gripes inn mot foretakssammenslutninger som ”vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål”.

Departementet mener at hagesentre opererer i et marked som er adskilt fra dagligvarebutikker, jernvarehandler, blomsterbutikker osv. Hagesentre tilbyr et bredt utvalg av blant annet inne- og uteplanter, hageutstyr, interiør. Hagesentre er store utsalg med gode parkeringsforhold og lagerkapasitet for salg av store varer. De er søndagsåpne og tilbyr veiledning og kunnskap om planter og hageprodukter.
 
Departementet mener at ervervet fører til en vesentlig begrensning av konkurransen i hagesentermarkedet i og rundt Kristiansand. Begrenset konkurranse gir skadevirkninger for forbrukerne gjennom økte priser og dårligere kvalitet enn om konkurransen virker bedre.

 

Oppkjøpet innebærer at Plantasjen kjøper opp sin sterkeste konkurrent i området. Ved et oppkjøp ville Plantasjen ha en markedsandel på mellom 55 og 70 prosent.

 

Det er lite trolig at andre aktører vil etablere seg for å ta opp konkurransen med Plantasjen i området. De konkurrentene som finnes er alle små aktører som i liten grad kan bidra til å disiplinere Plantasjen. Det er ikke sannsynlig at etablerte kjedetilknyttede forretninger, som dagligvare, byggevarehus, møbelforretninger osv, vil utvikle hagesentervirksomhet i dette området alene. Departementet tar imidlertid hensyn til at andre omsetningskanaler til tider kan øve konkurransetrykk på enkeltprodukter i hagesentre, gjerne sesongkampanjer eller lignende.

Departementet finner videre at oppkjøpet medfører enkelte samfunnsøkonomiske gevinster, ved at Plantasjen er en effektiv hagesenterkjede som vil kunne drive Oddernes mer effektivt enn både dagens eiere og andre. Departementet konkluderer likevel med at gevinstene ikke er store nok til å oppveie de samfunnsøkonomiske kostnadene ved begrenset konkurranse.

 

Offentlig versjon av vedtaket publiseres på www.regjeringen.no/fad så snart klager har fått vurdere om det innholder forretningshemmeligheter.


 
Kort om partene:

Plantasjen Norge AS har 58 butikker over hele Norge. Selskapet er Skandinavias største hagesenterkjede, og fører fire hovedproduktkategorier: planter, hageutstyr, hagemøbler og grill samt interiør og gaver. De har ca. 670 ansatte og en omsetning i 2011 på ca. 2 155 millioner kroner. I Kristiansand har Plantasjen to utsalg; Plantasjen Tobienborg og Plantasjen Sørlandsparken.

Oddernes Gartneri AS driver et hagesenter med ett utsalg, lokalisert i Kristiansand. Selskapet har 14 ansatte og omsatte i 2011 for ca. 23 millioner kroner. Hagesenteret har frem til nå vært tilknyttet Hageland-kjeden.