Oppdatert 22.01.2018

Med PPG over Selteveien

Med PPG over Selteveien Foto: Rasmus Lindberg

Søndag ver det hektisk i luftrommet over Selteveien. Her ble det holdt kurs i motordrevne hanggliders.

selteveien2
Foto: Rasmus Lindberg
Motordrevne hanggliders blir gjerne forkortet PPG, som står for Powered Paraglider også kalt trike. En av elevene var Thomas, som selv bor i Selteveien. Sammen med kursleder Rune, hadde han fått til en ordning med grunneieren slik at de kunne bruke jordet til start og landing. Og her kommer det nok til å bli flere PPG å se i løpet av vinteren.

Det dukket også opp en lavtflygende Cessna som burde justere høydemåleren da den gikk svært lavt- av og til lavere enn de som var oppe i hanggliderne.

selteveien3
Foto: Rasmus Lindberg

selteveien4
Foto: Rasmus Lindberg

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20