RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 18.09.2019
A+ A A-

Stilling ledig

:

Her får du ikke ta bilder fra lufta

Enten det er fra småfly eller med drone, så har Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) nå publisert et kart med forbudsoner mot fotografering fra lufta.

- I Norge finnes det en rekke militære og andre områder som krever beskyttelse mot overvåkning og kartlegging av hensyn til rikets sikkerhet. Dersom sensitiv informasjon om aktivitet, sikringssystemer eller andre detaljer knyttet til slike anlegg og installasjoner blir allment kjent, vil det svekke Norges forsvarsevne, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

Oversikten over forbudsområdene har tidligere ikke vært offentlig tilgjengelig, noe som har vært utfordrende, blant annet for de som skal filme fra luften.

Endringen medfører at søknadsplikten for fotografering og filming fra luften, utenfor de publiserte forbudsområdene, bortfaller. For andre sensorer vil det være krav om varsling før bruk, og det legges til rette for en elektronisk varslingsløsning på internett.

I vårt nærområde finnes det fire slike forbudssoner. Du kan forstørre kartet og se flere detaljer her.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan kreve å få informasjon innhentet ved ethvert bruk av luftbårne sensorsystemer for å kontrollere om den inneholder informasjon om forbudsområder.

Sist redigerttorsdag, 27 september 2018 14:46
  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20