søndag, 25 august 2019 18:51

Hønen gård

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Hønen gård Hønen gård Foto: Frank Tverran

Hønen gård kan spores tilbake til 17-hundretallet. Allerede 29/10 1759 var det tinglyst en delekontrakt mellom Hønen og nabogården Hov. Hønen har gårdsnummer 86 og Hov har gårdsnummer 87. Gården hadde i sin tid store eiendommer og i en tinglysning fra 1881 måtte gården avstå grunn til en vei som skulle bygges øst for Sperillen.


I følge tellingen i 1907, hadde gården 595 mål innmark, 400 mål havnegang med skog og 50 mål havnegang uten skog. I tillegg var det 2 husmannsplasser og 23 bortforpaktede stykker med til sammen 105 mål åker og 54 mål kunstig eng. Det var 3 hester, 22 storfe og 20 svin.

Det forlatte grisehuset sto fortsatt på 1950-tallet og var en yndet lekeplass for et stadig økende antall unger som flyttet inn i nybygde hus i nabolaget.

Fredag den 30. april 1954 brant hele portnerboligen ned. Nøyaktig der hvor porten til eiendommen er i dag, var det en svær gitterport omkranset av en bygning. På hver side av porten var det en leilighet. Den ene leiligheten sto tom, men i den andre bodde Andreas Braathen med kone og to sønner. Det var gressbrann som var årsaken. Man fikk berget ut det meste av inventaret og ingen kom til skade. Bygningen hadde også en garasje hvor lensmann Vidar Steen hadde sin bil. Han bodde bare noen få hus unna og leide garasje på gården. Bilen fikk de ut.

Brukseier Otto Grundt Røsholm, sønn av brukseier og stortingsmann Ole Røsholm, kjøpte Hønen Gård på auksjon 2.februar 1926. Ved hans død 24/2 1942 gikk gården over til hans enearving Birger Røsholm. I 1944 blir grunnbokshjemmel til gården overdratt til: fru Alette Busch, Aslak Bøhle, Hilmar Dingstad, Holm Holmsen og Petter Kjærstad.

I dag eies gården av blindeforbundet. Den 27/11 1958 overtok Østlandske Blindeforbund, senere Norges Blindeforbund gården fra personene ovenfor. Blindes Produkter ligger nå på samme eiendommen. Ved årsskiftet 2017/18 ble selve hovedhuset på gården gjort om til et sameie med 6 leiligheter. I følge reguleringsplanen er gården fortsatt verneverdig.

Ungene i nabolaget synes faktisk det var litt spennende når en av de blinde gikk litt feil nedover Hønen Allé. Da var de raskt på pletten. Det var nemlig stor stas den gangen å kunne hjelpe en av de blinde på rett vei, eller sågar leie dem helt ned til Bredesenkiosken, som svært ofte var målet for turen.

honen gaard 1945
Norske soldater på innsiden av portnerboligen. Porten i bakgrunnen gikk rett ut i Hønen Allé Fotograf ukjent.

Sist redigert torsdag, 29 august 2019 13:48
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent