mandag, 09 november 2015 15:48

Trenerteamet på plass

Allan Simonsen vender tilbake til JIF Fotball som den siste brikken i a-lagets trenerteam.
Neste års trenerteam består av hovedtrener Fredrik Palerud Hansen, assistenttrener Allan Simonsen og keepertrener John Menzies.

mandag, 09 november 2015 14:37

380.000 til Ringerikes Sportsfiskere

RSF har i flere tiår satt ut ørret i Randselva. Dette ser ikke ut til å ha ønsket effekt. Gytebestand er synkende. Det samme gleder fangst. RSF ønsker å sette i gang et langsiktig prosjekt med habitatsforbedrende tiltak i
Randselva/Tyrifjorden med sidebekker. Alt arbeid hittil er gjort kun på dugnad.

Innenfor en totalramme på nesten 9 millioner kroner har Miljødirektoratet i år gitt tilskudd til i alt 30 ulike tiltak som spenner over mange ulike vannforvaltningstiltak.

mandag, 09 november 2015 13:41

Ikke skirenn i Vikersundbakken i 2017

Her er løsningen som sikrer inntektene til verdens største hoppbakke. Vi tenker ikke så ofte over hva en skihopper kaster seg utfor - i alle fall ikke før du har sett dette. Galere kan man neppe bli.

søndag, 08 november 2015 19:31

Tyveri fra bolig

I utkanten av Hønefoss ble det søndag meldt om tyveri fra en ulåst leilighet. Det ble stjålet en del klær og fiskeutstyr.

søndag, 08 november 2015 10:33

Pallplasser i Arendal

I strålende vær ble helgens første av to NorgesCup ritt avviklet. Hove var arenaen og med en regntung kveld natten før rittet fikk vi et fartsfylt og morsomt ritt i strålende høstvær på Sørlandet.

Jernbaneverket etablererer nå en egen prosjektorganisasjon for å gjennomføre planlegging og utbygging av Ringeriksbanen, fra Sandvika via Sundvollen til Hønefoss. Prosjektet vil være et samarbeid med Statens vegvesen som planlegger ny firefelts E16 fra Skaret til Hønefoss.

lørdag, 07 november 2015 09:31

Midlertidig løsning for Buskerudmuseet

Etter at Helge Stiksrud forlot sin stilling som direktør for Buskerudmuseet, har Kristin Tronrud vært konstituert i stillingen. Det blir det slutt på nå.

torsdag, 05 november 2015 15:38

Strengere krav for å bli universitet

Regjeringen foreslår å skjerpe kravene til høyskoler som ønsker å bli vitenskapelig høyskole eller universitet. I tillegg skjerpes kravene for å kunne opprette master- eller doktorgradsstudier. – Jeg er positiv til at høyskoler kan bli universitet eller vitenskapelig høyskole når det er begrunnet i faglige ambisjoner og mål om høyere kvalitet. Nå sender vi forslag til skjerpede krav på høring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

torsdag, 05 november 2015 10:34

Styringsrenta uendret

Norges Bank har torsdag besluttet å holde styringsrenta uendret på 0,75%

torsdag, 05 november 2015 09:34

Her holdt politiet hemmelig øvelse

Journalist Eivind Marcelino fikk onsdag føle på kroppen hvordan man kan bli fratatt alle journalistiske rettigheter av politiet. Like etter at han hadde passert Roa, på RV4 nordover, oppdaget han uvanlige aktiviteter.

Side 274 av 331