banner web

Oppdatert 23.02.2019
A+ A A-

Ingen byggepenger til Ringeriksbanen

"Det foreslås 1 016 mill. kr til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss, med sikte på mulig byggestart i 2022."

  • Publisert i Nyheter

Ringeriksbanen: Tradisjonell tunell

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal bygge Nord-Europas lengste jernbanetunnel. Den 23 kilometer lange tunnelen skal gå fra Sandvika i Bærum under Krokskogen til Sundvollen i Hole. Tunellen er en sentral del av InterCity-forbindelsen for Hønefoss og vil gi rundt en time kortere reisetid med tog mellom Oslo og Bergen.

Banemøte i Oslo

Onsdag 28. februar møtte representanter for Hole og Ringerike Høyre statssekretær Anders B Werp i Samferdselsdepartementet og statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal og Moderniseringsdepartementet for å diskutere byggingen av Ringeriksbanen og fellesprosjektet med ny E-16.

Ringeriksbanen - en filibuster?

(Kronikk) Nasjonal Transportplan er nå behandlet av Stortinget. Transportkomiteens innstilling med øvrige merknader er vedlegg til protokollen fra møtet. Nå begynner kampen om hvem av partiene man kan stole på, men det er ikke mindre interessant å følge med på hvilke løp for prioritering og gjennomføring Bane Nor vil etablere.

Abbonér på denne nyhetsmatingen