lørdag, 28 mars 2020 08:12

Du som er permittert

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Jeg vil anbefale deg å sette ned skatten i permitteringsperioden. Du får redusert skatt når du går på dagpenger. (Du opparbeider også mindre feriepenger så det er viktig å spare til neste års ferie selv.)

Du logger deg inn på skatteetaten  og endrer skattekortet ditt, - men HUSK når du er tilbake i vanlig jobb bør du øke skatten din igjen. Hvis ikke kan du risikere å få århundres skattesmell.
Arbeidsgiver har gitt deg permitteringsvarsel og sendt inn inntektsopplysninger på deg.

Du må kontakte NAV umiddelbart når du får permitteringsvarsel. Dette betyr i praksis å logge deg inn på Nav.no og registrere deg som arbeidssøkende.
All registrering forgår digitalt. Har du ikke PC eller Nettbrett, må du få noen til å hjelpe deg. Du logger deg inn på NAV.no, registrer deg og søker om dagpenger. Du blir her bedt om å legge ved forskjellige bekreftelser til NAV. Husk å ha dette klart. Alle vedlegg skal skannes inn, har du ikke skanner, bruker du mobiltelefonen din og tar bilder og overfører disse.

Vedleggene vil være:

  • Arbeidskontrakten/ansettelsesavtalen din (bekreftelse på at du er ansatt)
  • Permitteringsvarsel
  • Siste lønnsslip
  • Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (Du og arbeidsgiver fyller ut hver deres del av dette skjemaet)

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G i 20 dager (Perioden kan bli utvidet). Deretter går du over på dagpenger som er 62,4% av inntil 6G. (Årslønn opp til 599.148 kroner - altså 6G.)

Går ikke inn her på de forskjellige utregningene her, det må du selv søke opp selv på NAV.no. I tillegg er det er en stjernehimmel av nettsteder som nå omtaler dette.
Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper du som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.
Pass på at arbeidsgiveren din har rapport riktig lønn på deg. Du kan ettersende endringer til NAV, men sjekk med arbeidsgiver mot lønnsslippen din. Eller følg denne lenken https://www.skatteetaten.no/skjema/mine-inntekter-og-arbeidsforhold/
Etter at du har registrert som arbeidssøkende, ja det er litt pussig, men det du da må gjøre er å søke om dagpenger. Det står intet hos NAV om permitteringer og permittert. Dermed har du en oppgave til, du må registrere CV’n din inne på NAV

Husk å logg deg inn på skatteetaten og søk om redusert skatt. Vil anbefale nedre grense på 28 - 30%

Fikk du ikke noe permitteringsvarsel, bare beskjed om å gå hjem? Krev å få skriftlig varsel. Dette gjelder også om du er ekstrahjelp og dermed har uklare rettigheter. Noe skriftlig må du få! Søk hjelp hos Nav, fagforening eller Arbeidstilsynet.

HUSK: Du er faktisk permittert - Du har ikke permisjon fra jobben.

Lest 4275 ganger