Oppdatert 22.01.2018

Forretningskvinne fra Hønefoss må i fengsel etter millionsvindel

Forretningskvinne fra Hønefoss må i fengsel etter millionsvindel Foto: Frank Tverran

En hønefosskvinne i slutten av 40-årene må belage seg på å se verden fra innsiden av gitteret etter at hun bedrev litt for kreativ bokføring i sitt personlige foretak, samt i to akjseselskap.

Likviditeten var stram i selskapene hennes, noe som fristet henne til å tukle med momsregnskapene. Dette gjorde hun til tross for at hun er utdannet innen økonomi og regnskapsføring. Når momsoppgavene skulle leveres, justerte hun beløpene hun meldte inn ut i fra hvor mye regninger og lønn som skulle betales i de ulike firmaene.

Kvinnen ble varslet om bokettersyn høsten 2013. Hun kontaktet da en ekstern regnskapsfører som hjalp henne med å ferdigstille regnskapene. Denne høsten ble det begjært oppbud i de to butikkene hennes og hun mente selv i retten at konkursbehandlingen medførte presseoppslag som var belastende for henne i lokalmiljøet.

Svindelen med regnskapene førte til at hun betalte i overkant av kr 2,8 millioner for lite i merverdiavgift.

Påtalemyndighetene for snille
Påtalemyndigheten hadde foreslått en straff på bare 8 måneder, hvorav 6 måneders betinget med prøvetid på to år.

Ringerike tingrett fastsatte straffen til fengsel i 1 år hvorav 9 måneder betinget. Dermed må kvinnen sitte inne i 3 måneder. Retten var i betydelig tvil om at straffen burde væer strengere, men av hensyn til påtalemyndighetens straffeforslag og siktedes omsorgsbyrde, ble retten stående ved den straffen som nå er utmålt.

I tillegg er kvinnen dømt til å tilbakebetale kr 2.436.939,- til Skatt Sør.