onsdag, 03 juli 2024 07:57

Ringeriksregionen kunne by på mye i vikingtiden

Ringeriksregionen kunne by på mye i vikingtiden AI-generert bilde

Norge i vikingtiden var preget av en rekke mektige konger og høvdinger som satte sitt preg på historien gjennom sine handlinger og beslutninger. Områdene Ringerike og Hole, lokalisert i det moderne fylket Buskerud, har en rik historie og flere forbindelser til noen av de mest prominente kongene i norsk vikingtid.

Halvdan Svarte

En av de mest kjente kongene med tilknytning til Ringerike er Halvdan Svarte. Han var en småkonge i Norge på 800-tallet og far til Harald Hårfagre, den første kongen som klarte å samle Norge til ett rike. Halvdan Svarte regjerte over flere distrikter, inkludert Ringerike. Ifølge sagaene var han en populær og klok leder, kjent for å være rettferdig og dyktig i krig. Halvdan Svarte ble etter sigende gravlagt i Ringerike, noe som understreker hans tilknytning til området.

Harald Hårfagre

Harald Hårfagre, som nevnt, var sønn av Halvdan Svarte og er kjent for å ha samlet Norge til ett rike etter slaget ved Hafrsfjord rundt år 872. Haralds barndom og ungdom tilbrakte han i stor grad i Ringerike. Det var her han vokste opp og utviklet de ferdighetene som senere skulle hjelpe ham med å erobre og forene landet. Haralds betydning i norsk historie kan ikke undervurderes; hans regjeringstid markerer begynnelsen på Norges reise mot å bli en samlet nasjon.

Olav Tryggvason

En annen konge med tilknytning til Ringerike er Olav Tryggvason, som regjerte fra 995 til 1000. Olav var kjent for å være en ivrig forkjemper for kristendommen og spilte en avgjørende rolle i å kristne Norge. Ifølge sagaene var Olav i eksil i flere år før han vendte tilbake for å kreve tronen, og en del av denne tiden tilbrakte han i Ringerike. Her samlet han støtte fra lokale høvdinger og forberedte sin kampanje for å bli konge. Olav Tryggvasons regjeringstid var kort, men hans innflytelse var stor, spesielt når det gjaldt innføringen av kristendommen i Norge.

Olav Haraldsson (Olav den Hellige)

Olav Haraldsson, også kjent som Olav den Hellige, var en annen viktig konge med bånd til Ringerike. Han regjerte fra 1015 til 1030 og er kjent som helgenkongen som fortsatte arbeidet med å kristne Norge. Olav den Hellige tilbrakte en del av sin barndom og ungdom i Ringerike. Det var her han ble kjent med mange av de lokale høvdingene og samlet støtte før han startet sitt felttog for å bli konge. Hans død i slaget på Stiklestad i 1030 og den påfølgende helgenkåringen markerte en viktig epoke i norsk historie.

Sigurd Syr

En annen figur som er verdt å nevne er Sigurd Syr, stefar til Olav den Hellige. Sigurd Syr var en mektig høvding i Ringerike og Hole, kjent for sin klokskap og fredelige styre. Han giftet seg med Åsta Gudbrandsdatter, Olav den Helliges mor, og spilte en viktig rolle i oppdragelsen av Olav. Sigurd Syrs gård på Bønsnes i Hole var et sentrum for makt og innflytelse i området. Hans rolle som fosterfar til Olav den Hellige og som en viktig støttespiller for kristendommen i Norge gjør ham til en sentral skikkelse i denne perioden.


Ringerike og Hole har en rik historie som strekker seg tilbake til vikingtiden og har vært hjemsted for flere av Norges mest betydningsfulle konger. Fra Halvdan Svarte til Olav den Hellige, har disse områdene vært vitne til viktige hendelser og beslutninger som har formet norsk historie. Gjennom deres tilknytning til disse områdene har disse kongene etterlatt seg en arv som fortsatt er synlig i dag, både i form av historiske steder og i den kollektive bevisstheten til det norske folk.

Andre saker å lese

20.juli: Mari Vassause - slik blir høstværet

20-07-2024 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

20.juli: Mari Vassause - slik blir høstværet

Margareta fra Antiokia, også kjent som St. Margareta eller Margareta Jomfruen, er en av de mest ærverdige helgenene i kristen tradisjon, særlig i den katolske og ortodokse kirken. Hennes festdag...

Les mer i RingeriksAvisa

Flere kan ha vepseallergi uten å vite det

20-07-2024 Nyheter NTB - avatar NTB

Flere kan ha vepseallergi uten å vite det

Stikk fra veps eller bie kan bli alvorlige for folk med allergi. Mange vet ikke at de har utviklet allergi.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 29

20-07-2024 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 29

Her er den siste ukens eiendomsoverdragelser i Ringerike kommune. Legg merke til at overdragelser som gjelder arv og skifte oftest er oppgitt uten beløp.

Les mer i RingeriksAvisa

Ulykke ved Austjord

20-07-2024 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fredag morgen måtte nødetatene rykke ut til en ulykke i krysset Eggemoveien/Lundstaveien.

Les mer i RingeriksAvisa