Oppdatert 22.01.2018

Ringeriks-Kraft kjøper Lier Elentreprenør

Til venstre Styreleder Lier Elentreprenør, Jan Vidar Thoresen, høyre Styreleder i Ringeriks-Kraft Service, Ole Sunnset Foto: Ringerikskraft Til venstre Styreleder Lier Elentreprenør, Jan Vidar Thoresen, høyre Styreleder i Ringeriks-Kraft Service, Ole Sunnset


Ringeriks-Kraft har inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i Lier Elentreprenør AS fra Lier Everk Holding AS. Avtalen gjelder fra 2. mai 2016.  


Ringeriks-Kraft vil bygge videre på Lier Elentreprenør som et selvstendig selskap med fortsatt drift fra nåværende lokaler i Lier. På samme måte som ved vårt kjøp av Nettservice Østlandet, skal Lier Elentreprenør få muligheter og stilt ressurser til rådighet for videre vekst og utvikling til beste for kundene og de ansatte.  Lier Elentreprenør har 26 ansatte i dag.
- Lier Elentreprenør var en meget god kandidat til å bli den neste byggesteinen i vårt prosjekt om å bygge en av bransjens fremste entreprenørvirksomheter, sier administrerende direktør Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft. Lier Elentreprenør har flinke montører med god kompetanse, en kundeorientert kultur, god posisjon i markedet og en kompetent ledelse som vi er trygge på vil fortsette veksten og videreutviklingen av Lier Elentreprenør, fortsetter han.
- Vi i Lier Elentreprenør er sikre på at vår nye eiersituasjon vil bli godt mottatt av våre kunder og at den vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige i fremtiden, sier daglig leder Geir Behn i Lier Elentreprenør. Vi er veldig positive til å bli del av et konsern som virkelig ønsker å satse på entreprenørvirksomheten.
- Vi er glade for at Lier Elentreprenør blir del av et konsern som gir dem gode utviklingsmuligheter med fortsatt lokal forankring, sier Arnt Holberg, styreleder i selgeren, Lier Everk Holding AS.
- Ringeriks-Krafts modell for utvikling av entreprenørvirksomheten er å ha selvstendige selskaper med kundenærhet og korte beslutningsveier, samtidig som vi skal lære av beste praksis mellom de ulike selskapene. God alene, best sammen, sier Steffen Fagerås, leder av Ringeriks-Krafts entreprenørvirksomhet.  
Ringeriks-Kraft konsernet har fra før tre entreprenørselskap innenfor områdene elnett, belysning og målermontasje. Dette er Ringeriks-Kraft Service AS og SMARTservice Norge AS på Hønefoss, samt Nettservice Østlandet AS på Hadeland. Ringeriks-Kraft og Lier Elentreprenør har ved flere anledninger samarbeidet både på prosjekt og i beredskapssammenheng. Vi kjenner hverandre godt fra tidligere.
Ringeriks-Kraft er et vertikalintegrert energikonsern, eid av kommunene Ringerike kommune, 73 %, KLP 15 % og Hole kommune med 12 %.