Oppdatert 22.01.2018

Gigantisk datasentral til Hønefoss?

Tilgang på fornybare ressurser er et krav Foto: Frank Tverran Tilgang på fornybare ressurser er et krav

Får vi 200 nye arbeidsplasser på området til Treklyngen? I datanettverk er DCE (Distributed Computing Environment) en programvare som er utviklet for å sette opp og håndtere utveksling av data, i dag oftest brukt i større datanettverk. En datasentral i dette nettverket kan nå bli lokalisert i Hønefoss.

Energi Norge er fornybarnæringens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Organisasjonens 280 medlemmer har ca 15 000 ansatte og en årlig omsetning på 70-75 milliarder kroner.

Medlemsbedriftene, hvor også RingeriksKraft er med, står for 99 prosent av all kraftproduksjon, 90 prosent av all fjernvarmeproduksjon, 91 prosent av nettkundene og 89 prosent av strømkundene i Norge.

Asplan Viak har utarbeidet en rapport for Energi Norge som går på plassering av et DCE-senter i Norge. Her stilles det opp en rekke krav til lokasjonen. Og det viser seg nå at Hønefoss, nærmere bestemt Follum/Kihlemoen, oppfyller alle disse kravene.

Luleå fikk Facebook
I oktober 2011 besluttet Facebook at de ville etablere et DCE i Luleå i nord-Sverige. Dette var den første storskalasatsningen Facebook gjorde utenfor USA. Dette skapte umiddelbart 120 direkte og 30 indirekte jobber. Nå planlegges ytterligere utvidelser og Facebook vil stå for 260 arbeidsplasser i tillegg til de første. Her vil også 300 bygningsarbeidere være i sving fra 2011 til 2017.

Hønefoss er nå ett av flere steder som er aktuelle for en slik gigantisk datasentral. Det blir spennende å se om vi når opp.

Lokale muligheter
Rådmann Tore Isaksen, som har arbeidet med saken i 7-8 måneder, ga Formannskapet i Ringerike en muntlig orientering om saken før det siste formannskapsmøtet den 10. mai. Det er Treklyngen som har tatt initiativet til denne saken i nært samarbeide med Innovasjon Norge og Invest in Norway.

- Vi er attraktive og det ser ut til at denne type virksomhet har alle forutsetninger for å kunne etablere seg og vokse i vårt distrikt. Men konkurransen om lokasjon er stor. Et politisk "go" er derfor viktig, sier rådmann Tore Isaksen i en kommentar til RingeriksAvisa.

Sist redigertonsdag, 18 mai 2016 09:02