Oppdatert 22.01.2018

Fru Hagen begjærte oppbud

Fra oppstarten i 2010 Arkivfoto: Frank Tverran Fra oppstarten i 2010

Fru Hagen AS ble første gang registrert 23.8.2010. Den 10.juni 2016 kastet hun håndkledet inn i ringen og gav seg. Birgitte Søberg (født 1976) har hele tiden vært styreleder og daglig leder i foretaket. Hun eide også alle aksjene, 500 aksjer som representerte kr 100.000 da foretaktet startet opp.

Første regnskapsåret var 2011, som også hadde med perioden fra 9.8.2010 til 31.12.2010. Dette året hadde foretaket driftsinntekter på 5,1 millioner og et underskudd på 368.000. Året etter økte omsetningen til 7,2 mil og overskuddet ble 512.000. Men i 2013 ble fortjenestemarginene for små. Selv om omsetningen økte til 8,4 mill, ble det et underskudd på nesten 1,5 mill. I 2014 økte omsetningen til 8,5 mill, men det var vanskelig å snu kostnadene.

Lønnskostnade har hele tiden vært på et nøkternt nivå og det har aldri vært tatt ut utbytte.

Etter konkursloven § 60 skal skyldnerens bo tas under konkursbehandling når skyldneren er insolvent og begjærer oppbud. Etter aksjeloven § 6-18 1. ledd er det styret i selskapet som har kompetanse til å begjære oppbud i selskapet. Aksjeloven oppstiller ingen plikt for styret til å begjære oppbud, men kompetansen i aksjeloven § 6-18 1. ledd må sees i lys av straffeloven § 284 jfr. § 287, som gir hjemmel for å straffe styret for manglende oppbudsbegjæring. Styret har dermed en plikt til å begjære oppbud, og brudd på plikten kan medføre straff på de vilkår som følger av straffeloven § 284.

Vi har ikke sett regnskapstallene for 2015, men må anta at insolvens har oppstått ettersom skifteretten har tatt Birgitte Søbergs oppbudsbegjæring til følge.

Krav i boet meldes bostyrer, Adv. Gunn Iren Midtbø innen 08.07.2016.

Første skiftesamling blir holdt 14.07.2016 kl. 09:30 i Ringerike tingrett, rettssal 2, Norderhovsgaten 23, Hønefoss.

Alle henvendelser om konkursen rettes til bostyrer Adv. Gunn Iren Midtbø.

  • SMS-tips: Send ditt nyhetstips, gjerne med bilder til 97 59 55 20