Oppdatert 22.01.2018

Urmaker Nøklebye flytter “hjem”

Urmaker Edv. Nøklebye Eftf. og Gullsmed Jørgensen Samlokaliserer Foto: Privat Urmaker Edv. Nøklebye Eftf. og Gullsmed Jørgensen Samlokaliserer


Urmaker Nøklebye og Gullsmed Jørgensen samlokaliserer i Gullsmed Jørgensens lokaler på Søndre Torg - det samme lokalet Urmaker Edv. Nøklebye Eftf. var lokalisert på tidlig 1900-tallet.

Tidligere i sommer ble det kjent at Urmaker Nøklebye valgte å stenge dørene, men at innehaver og mesterurmaker Morten Karlsen var åpen for å fortsette driften andre steder. Urmaker Nøklebye velger å satse mer på reparasjon og vedlikehold av klokker, i nye lokaler.

- Som urmakermester er jeg svært glad for å kunne fortsette med det jeg liker best. Alle mine tidligere kunder har fortsatt mulighet til å reparere sine klokker, og selvsagt vedlikeholdt klokker med batteriskift og justering av lenker. Jeg ønsker også å beholde enkelte klokkemerker til salg som du vil finne hos oss, sier Karlsen.   

Sterkt fagmiljø med samlokalisert gullsmed- og urmakerverksted

Med gullsmedmestere og urmakermester under samme tak, vil samlokaliseringen fungere som en bidragsyter for å opprettholde sterke fagtradisjoner og høy service i sentrum. Med dette vil Hønefoss ha et gullsmedverksted og urmakerverksted under samme tak. De to tradisjonsrike sentrumsbedriftene håper å komme styrket ut av samlokaliseringen, da gullsmeder og urmakere ikke er fremmede for hverandres yrker.

- Med Urmaker Nøklebye i våre lokaler skaper vi en lokal servicestasjon for smykker og klokker i Hønefoss sentrum, med fokus på sterk fagkompetanse og høy service. Begge bedriftene har mye historie i veggene, og vårt håp er at vi kan spille hverandre gode og bli enda mer attraktive for lokalbefolkningen, sier Johan Jørgensen, Innehaver av Gullsmed Jørgensen.  

Til tross for høyt fokus på vedlikehold og reparasjon, vil Gullsmed Jørgensen fortsatt selge de tradisjonsrike smykke- og gullsmedvarene du finner i dag.

Flytter ”hjem” igjen

Urmaker Nøklebye flyttet inn under samme tak som Gullsmed Jørgensen, da den nåværende bygården stod ferdig i 1904. Det er ikke bekreftet hvilket år Urmaker Nøklebye flyttet sin virksomhet, men basert på eldre bilder var det trolig rundt 1930-tallet. Urmaker Nøklebye vil være tilgjengelig hos Gullsmed Jørgensen innen september.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20