Oppdatert 22.01.2018

Med livet som innsats!

Jonas Utklev og Kjetil André Kravik Foto: Rasmus Lindberg Jonas Utklev og Kjetil André Kravik

Fra Garntangen til Kroksund var E16 mørklagt i natt til i går. Her skulle ødelagt gatebelysning repareres. Men av to grunner tok dette lenger tid enn forventet.

veiarb2
Foto: Rasmus Lindberg

I en del av lysstolpene skulle det byttes både armatur og strekkes nye kabler. Men i noen av stolpene hadde fugler greid å ta seg inn og bygd reir. Derfor gikk det ikke like enkelt som først antatt å trekke kabler gjennom stolpene.

Natt nr 1
Den andre grunnen til at arbeidet tok lenger tid, var av det mer alvorlige slaget. En stor del av nattens bilister på E16 ignorerte fullstendig skiltingen om at det pågikk arbeide langs veien. Etter at flere biler hadde passert med hastigheter på rundt 100km i timen, valgte de to montørene fra Roadworks Traftec å avbryte arbeidet. Jonas Utklev og Kjetil André Kravik pakket sammen og det skulle gjøres nye forsøk de påfølgende nettene, men da med manuell dirigering. Det er synd å se hvor respektløst bilistene oppfører seg i forhold til folk som jobber langs veien.

Natt nr 2
Over samtlige skilt som viste høyere hastighet, ble det tredd sorte sekker. Det ble satt opp skilter som viste "Manuell dirigering" og fartsgrensen ble satt til 50 med skilt på begge sider av veien. Men svært mange fortsatte i stor fart helt til de oppdaget en mann med rød lampe midt i veien. Da panikkbremses det - som om man først da ble klar over at det var arbeid på gang. Og selv med alle disse sikkerhetstiltakene økes farten til mer enn lovlig før arbeidsfolkene passeres.

Vi får være glad noen vil ta slike jobber!

veiarb3
Foto: Rasmus Lindberg

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20