Oppdatert 22.01.2018

Hele huset flyttet

Hele huset flyttet Foto: Rasmus Lindberg

Natt til onsdag ble dette huset flyttet fra Kjellerberget til Sundvollen. Det er historielaget i Hole som vil ha dette inn i samlingen sin.

Huset, som ble kalt "Topikrud", skal være fra midten av 1900. Tømmeret kommer fra Vestre By, tømmer som ble til overs da drengestua ble ombygd før 2. verdenskrig. I Holes bygdebok, bind 3 "Bygda og Folket", er dette ganske utfyllende beskrevet.

"Topikrud" var mer et losjihus enn en husmannsstue. Fra gammel tid var det mange småhus på gårdene. Disse inneholdt ofte nytterom som rullebod, verksted e.l. En av idéene historielaget har, er å innrede huset som et skomakerverksted med et soverom.

Under ser du noen flere bilder fra flyttingen (Alle foto: Rasmus Lindberg).

losjihus02

losjihus03

losjihus04

losjihus05

losjihus06

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20