Oppdatert 22.01.2018

Historisk milepæl er nådd i Ringerike

Det vokser i Ringerike Foto: NITAR / Frank Tverran Det vokser i Ringerike

Ved årsskiftet 2016/2017 passerer Ringerike så vidt 30.000 innbyggere. Veksten i kommunen er nå større enn veksten på landsbasis. Hole er på nedtur.

Statistisk Sentralbyrå har nå publisert folketallene beregnet pr 31.12.2016. Norge vil da ha 5.257.353 innbyggere. Dette er en økning på ca 1,2% inneværende år.

Ringerike kommune passerer den historiske 30.000-innbyggers målstreken og ender opp med 30.003 innbyggere. Dette er en økning siste året på 1,5% eller 202 personer.

Jevnaker får 75 nye innbyggere og ender opp på 6.704 mens Hole for første gang går nedover med minus 2 innbyggere og ender opp med 6.765. Fortsetter denne trenden i 2017, vil Jevnaker snart kunne bli større enn Hole.

Selv Buskerud fylke greier ikke å hamle opp med Ringerike. De må nøye seg med en økning på 1,4%.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20