Oppdatert 22.01.2018

Ringeriksbadet uten drift

Ringeriksbadets styre har sagt opp den driftsavtalen de har med Helgelandsmoen Næringspark. Ringeriksbadet så behov for å revidere avtalen, men på grunn av reglene om interkommunale avtaler, må avtalen sies opp og det må innhentes nytt anbud.
I brev av 31.12.16 sier de opp avtalen med virkning allerede fra dagen etter, altså fra 1.1.17. Dermed står Ringeriksbadet IKS uten driftsavtale inntil de har hatt saken ute på anbud.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent