A+ A A-

Bøndene har stålkontroll

Bransjen vil kun ha veldresserte gulrøtter Foto: Frank Tverran Bransjen vil kun ha veldresserte gulrøtter

Den 10. februar arrangerte Standard Norge et informasjonsmøte om Norsk Standard for gulrot og andre grønnsaker. Under møtet ble det konkludert med at dagens standarder ikke er skyld i matsvinn.

Det kom også fram at bransjen i liten grad forholder seg til Norsk Standard og at kravene til for eksempel gulrot heller er nedfelt i interne bransjekrav. Derfor kan myten om at "EU bestemmer hvordan gulrota skal se ut", avlives her og nå.

- Dette er krav som ikke ligger åpent tilgjengelig, og som vi ikke rår over, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

- Det unike med Norsk Standard er at den utvikles i en åpen prosess med alle interessegrupper involvert, og at for eksempel forbrukerne og miljøorganisasjonene også blir hørt, sier han.

Bransjen vil ikke snu

Bransjeaktørene er tydelige på at de heller vil opprettholde sine bransjekrav enn å oppdatere dagens Norsk Standard. Det tar vi til etterretning. Dersom de senere skulle være interessert i å se nærmere på standarden, står vi selvsagt til disposisjon. Vi tror nemlig at standardisering er en god idé, framhever Mehus.

Bred deltakelse

Under møtet hos Standard Norge var det bred deltakelse med rundt 20 representanter fra blant annet gulrotprodusentene, BAMA, NorgesGruppen og Landbruksdirektoratet. Også Forbrukerrådet, Opplysningskontoret for frukt og grønt og miljøorganisasjonene var representert.

Ikke noe problem

Bransjeaktørene var tydelige på at matsvinnet ikke er et stort problem i dag og at bransjekravene fungerer tilfredsstillende og gir nødvendig fleksibilitet. Det var derfor liten interesse for å oppdatere standarden fra 1999.

  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20