Oppdatert 19.06.2018

Friområdet er ødelagt av gåsemøkk

Fra plenen ved Glatved brygge Foto: Frank Tverran Fra plenen ved Glatved brygge

En enkelt gås legger igjen 0,7 kilo møkk i døgnet. Etter hvert som gjessene har blitt mer urbane, får ofte hundeeiere skylda for ikke å ta opp etter hundene sine. For gåsemøkk er til forveksling lik møkk fra inntil mellomstore hunder.

For å møte utfordringene knyttet til økende bestander av gjess i Buskerud, utarbeidet Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud en forvaltningsplan i 2009. Fylkesmannen var oppdragsgiver og faglig ansvarlig. Målet med forvaltningsplanen er at den skal gi rammer for forvaltningen av gjess i Buskerud og angi strategier for å nå målsettingene.

I Hønefoss har gjessene blitt et stadig mer vanlig syn, etter at de på midten av 90-tallet dukket opp for første gang. I bysentrum er det grågåsa som dominerer og det er ikke ofte en ser kanadagås.

I Norge felles det totalt ca 16.000 gjess i året. For å holde bestanden på eksisterende nivå, burde det bli skutt ca 35.000 gjess pr. år. Grunneieren må i hvert enkelt tilfelle gi tillatelse til gådejakt.En alternativ måte å holde bestanden nede på, er å fjerne eller punktere egg på redet.

Om du velger oppdrettsgås, koster denne ca kr 250,- pr kilo ferdig slaktet og vakumpakket. Normalt veier en slik gås fra 3 til 5,5 kilo. Ingen billig mat.

På videoen nedenfor kan du se hvordan du slakter en "golfbane-gås":

Media

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20