Oppdatert 20.04.2018

Barneskjender slapp med 7 måneder

En ringeriking i begynnelsen av 50-årene er i Ringerike tingrett dømt til 7 måneders fengsel for å ha forgrepet seg på sin stedatter.

I Straffelovens §200 heter det bl.a.: Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.
Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år.

Om straffeutmålingen sier Ringerike tingrett følgende:
- Det skal utmåles straff for seksuelle handlinger mot barn, i all hovedsak i form av beføling i skrittet både utenfor og innenfor trusa, begått under særdeles skjerpende omstendigheter, regelmessig over en periode på om lag to år.
Retten legger i straffeskjerpende retning vekt på at tiltalte var jentas stefar, at de bodde sammen, og at jenta så på ham som å ha fått enda en pappa. Overgrepene skjedde en rekke ganger i om lag to år, og i jentas eget hjem der hun skulle være - og føle seg - trygg. Overgrepene innebærer et kraftig misbruk av jentas tillitsforhold til sin stefar og misbruk av den omsorgsfunksjon han hadde overfor henne.

Overgrepene foregikk i en periode fra jenta var 11 til 14 år. I tillegg til 7 måneder i fengsel, må mannen betale kr 50.000 i oppreisning til jenta, samt kr 3.000 i saksomkostninger.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20