Oppdatert 19.06.2018

Ny strømkabel

Ny strømkabel Foto: Frank Tverran

Denne uken blir det en del gravearbeider nederst i Fossveien i forbindelse med legging av en ny høyspentkabel.

Adkomstvegen vil bli stengt for biltrafikk mellom varemottak til Sentrumskvartalet og hovedinngang til senteret. Vareleveranse til Samfunnshuset og Sentrumskvartalet må foregå inn fra Hønefoss Bru. Øvrig trafikk inn til området (Fossveien og Hovedinngang Sentrumskvartalet) kjører inn Fossveien som i dag.

Gangtrafikk kan passere området som i dag.

Arbeidene forventes å pågå ut neste uke (dvs. uke 35).

- Vi vil i løpet av høsten starte opparbeidelse utomhus rundt bygget og ser frem til at området vil fremstå som et nytt flott byrom i Hønefoss, sier utviklingsdirektør Ellen Grønlund hos Tronrud Eiendom.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20