RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 14.09.2019
A+ A A-

Stilling ledig

:

Og så kom kirkeklokkene

Og så kom kirkeklokkene Foto: Frank Tverran

Nå skal det bli lyd i tårnet. Tirsdag ankom de to nye kirkeklokkene til Hønefoss kirke.

De gamle klokkene

I begynnelsen av 1862 ga Christen Rode Krefting på Egge, 300 spesidaler til den største kirkeklokken. Kirken ble innviet 10. desember 1862.

To klokker, begge ifølge innskriften støpt av A. O. Holte på Toten 1862.

Den ene klokken hadde teksten "Over livets sterke larm klinge skal min klare stemme. Vekke længsler i din barm at din fod ei maatte glemme — tid til Herrens huus at gaa — naadens porte aaben staa". Klokken var ifølge innskriften gitt av Christen Rode (Proprietær Christian Roede Krefting på Egge.) Diam. 78 cm, h. 78 cm.

Den andre klokken hadde teksten "Kom! Raaber her en røste — Til Herrens menighed: Forsamler eder! Hører! Kom! Raaber Herren selv/Jeg byder alle fred — fra død til livet fører." Diam. 74 cm, h. 70 cm. Klokken var ifølge innskriften anskaffet for midler fra en "dame bazar".

De nye klokkene

Også denne gangen har menigheten vært avhengig av gaver for å økonomien til å gå opp. I forbindelse med at RingeriksKraft rundet 100 år i 2012, gav de nærmere en halv million kroner i gave til Hønefoss by, slik at de kunne kjøpe de nye kirkeklokkene.

De nye klokkene har teksten "Se jeg forkynner dere en stor glede"(Lukas 2.10) og "Hør dere himler og lytt, du jord, for Herren taler" (Jesaia 1.2).

Klokkene er levert av Olsen Nauen klokkestøperi i Tønsberg. Denne bedriften har eksistert siden 1844 og er i dag Norges eneste klokkestøperi.

kirkeklokker2
Kirkeklokkene heises på plass (Foto: Frank Tverran)

Sist redigerttirsdag, 22 august 2017 12:39
  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20