Oppdatert 19.06.2018

Tre av fire husholdninger eier egen bolig

Boliger på Sørengkaia i Oslo. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix Boliger på Sørengkaia i Oslo.

77 prosent av norske privathusholdninger eier boligen de bor i. Samtidig viser statistikken at én av ti personer bor trangt.

Det er omtrent 2,3 millioner privathusholdninger i landet, og blant disse eier 14 prosent boliger i borettslag, mens 63 prosent er selveiere, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen har kun endret seg minimalt siden forrige statistikk om boforhold som kom for to år siden. Det er imidlertid betydelige forskjeller i eierskap mellom befolkningsgrupper og ulike deler av landet, ifølge SSB.

Det er par med noe eldre barn som i størst grad eier egen bolig, mens over halvparten av eneforsørgere med små barn leier boligen sin.

Statistikken viser også at én av ti personer og én av tjue husholdninger bor trangt. Dette gjelder særlig barnefamilier, husholdninger med lav inntekt og innvandrere.

SSB regner husholdninger for trangbodde dersom antall rom i boligen er mindre enn antall personer og antall kvadratmeter er under 25 kvadratmeter per person. Dersom én person bor på ett rom regnes dette også som trangt. Etter denne definisjonen bor 530.000 personer trangt.