Oppdatert 21.09.2018
A+ A A-

Hva er et SMS-lån?


Et SMS-lån er, som navnet tilsier, et lån som hovedsakelig formidles via SMS. Riktignok finnes denne type lån under en lang rekke andre navn også, men som en felles betegnelse passer SMS-lån riktig bra. Hele prosessen foregår ved hjelp av SMS. Man søker, får svar, og all annen informasjon formidles på denne måten.


Hurtig behandlingstid

SMS-lån er også et typisk hurtig lån, hvor man får svar forholdsvis hurtig. I mange tilfeller mer eller mindre umiddelbart, og blir det innvilget kommer pengene også tilsvarende hurtig. Nedbetalingstiden pleier gjerne å være kortere enn ved typiske banklån, og summen man kan låne er normalt heller ikke spesielt stor.

Typisk mindre lånebeløp

Det finnes flere aktører innen denne nisjen som alle har vært en stund i lånemarkedet, men da på mer tradisjonelle premisser. Har man allerede et kundeforhold til enten en låneformidler eller utbyder direkte, er det svært enkelt å også bli SMS-kunde.
Beløpene som vanligvis formidles ved et SMS-lån er i utgangspunktet forholdsvis små, og er som oftest beregnet på å brukes i de tilfeller man står og mangler penger i akutte situasjoner, eller hvor man plutselig får en eller annen form for utgift man ikke hadde forventet.
Noen låneutgivere tilbyr riktignok også større beløp på SMS, men dette forutsettes gjerne et lengre kundeforhold uten mislighold av tidligere lån.

Hvordan får man et SMS-lån

Første gangen må man gjerne gjøre noe mer enn bare søke på SMS. Vanligvis begynner prosessen med at man besøker finansinstitusjonens hjemmeside, hvor man registrerer seg som kunde og ber om tilbud på SMS. Når dette er gjort, kan resten foregå ved hjelp av mobiltelefonen. I enkelte tilfeller hvor man allerede har registrert telefonnummeret sitt og akseptert denne type reklame på SMS, kan det hende man allerede er akseptert uten å måtte søke om det.
Deretter finnes det et kodeord man kan sende til et gitt nummer, hvor man så også oppfører ønsket lånebeløp og i enkelte tilfeller også nedbetalingstiden med mindre denne er forutbestemt. Gjennom telefonabonnementet vet allerede långiver hvem du er, og har du tidligere registrert deg på deres hjemmesider, går resten automatisk.

Fordeler ved et SMS-lån

Det er mange fordeler med et SMS-lån, men først og fremst er det enkelt å søke og det går fort å få svar. Videre overføres pengene hurtig. Man er heller ikke avhengig av å skulle innlevere en lang rekke dokumentasjon for å søke og ofte på grunn av lånets til dels beskjedne størrelse er det heller ikke nødvendig å stille noen form for sikkerhet. Det stilles heller ingen spørsmål om hva lånet skal brukes til.

Ulemper ved et SMS-lån

Det skal ikke stikkes under en stol at til tross for alle fordelene ved et SMS-lån så finnes det også noen ulemper. En av dem er gjerne at disse lånene kan være forholdsvis dyre, både hva gebyrer og renter angår. Videre kan den korte løpetiden være problematisk dersom man ikke vet med sikkerhet man kan nedbetale til tiden. At man heller ikke skal stille sikkerhet kan gjøre at det er lett å falle for fristelsen og låne til ting man egentlig ikke har bruk for, men på den annen side, det kan faktisk være penger å spare hvis man forvalter lånet sitt riktig.

Spar penger med SMS-lån

Et godt eksempel på hvordan man kan spare penger på kortsiktige lån som blant annet SMS-lån er de tilfeller hvor man kommer over et godt tilbud på en vare men ikke umiddelbart har råd til å kjøpe, men hvor alle renter og gebyrer fortsatt vil være lavere enn hva man sparer. På den måten kan det lønne seg å oppta et SMS-lån, og så heller tilbakebetale så fort som mulig for å begrense de effektive kostnadene på lånet.

Opparbeide seg større lånebeløp

Har man ikke allerede opparbeidet et godt kundeforhold til en tilbyder av SMS-lån, kan det være vanskelig å få innvilget lån over en viss størrelse. I begynnelsen innvilges stort sett kun mindre beløp, men etter hvert som tiden går og man viser at man overholder alle de betingelser som stilles økes dette beløpet.
Derfor kan det være lurt å søke om et mindre lån, selv om man egentlig ikke trenger det, for så å nedbetale det med det samme. Riktignok kommer det et gebyr på, men dette gjør likevel at det åpnes opp for større beløper senere. Noe som kan være hendig å vite, slik at man vet man har tilgang på de nødvendige midlene dersom det skulle bli nødvendig.

green points

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent