Oppdatert 21.09.2018
A+ A A-

Øvelse "Bjørn" i gang

Øvelse "Bjørn" i gang Foto: Rasmus Lindberg

Fredag ble del 1 av en av Norges største beredskapsøvelser innledet. Dette skjedde på Sundvolden hotell.

bjorn2
Foto: Rasmus Lindberg

Kommunikasjonsveier og varslingsrutiner var et av temaene for denne dagen, som i hovedsak var en teoridag. Pressen var spesielt invitert som en viktig aktør som man mente burde fungere godt sammen med etatene ved en eventuell krise.

I år er øvelsen lagt til Ringeriksregionen og øvelsen har hovedfokus på strategisk ledelse, kapasitet og utholdenhet. Øvelsen er bygget opp av "små" hendelser (nasjonal terrortrussel, skyting pågår, bombetrussel, evakuering, sennepsgass/CBRNe) som i sum gir store utfordringer for aktørene.

De overordnede stabene treffes aldri ved en reel hendelse eller under øvelser. Første dag er derfor lagt opp til å etablere felles forståelse for egne og andres arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
For å øke læringseffekten av en stor samvirkeøvelse, hvor mye tid og ressurser allerede er brukt, er det viktig å møtes på forhånd. Her vil en gjennomgå scenariet og tidslinjen som er laget til øvelsen i november og diskutere seg fram til de beste beslutningene. Det vil også gi deltagerne god tid til å justere planverk og forberede seg til fullskalaøvelsen, samt gi trygge rammer for øvelsen 22-24 november.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20